ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO ALGORYTMU PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI W KONTEKŚCIE ZABEZPIECZENIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH W SAMORZĄDZIE.

Katarzyna Zychowicz

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

– 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Seminarium jest adresowane do pracowników samorządu odpowiedzialnych za zarządzanie finansami na zadania oświatowe, dyrektorów CUW, dyrektorów szkół.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych (uczestnicy otrzymają dokumenty prezentowane podczas szkolenia.)

 

– wsparcie trenera po szkoleniu.

WSTĘP:

Seminarium jest związane przekazaniem do JST metryczek subwencji oświatowej  na rok 2024, koniecznością wyliczenia i publikacji podstawowej kwoty dotacji, zwiększeniem odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli inne koszty związane  z podwyżką pensji zasadniczej nauczycieli

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności oraz postawy pozwalające optymalne planowanie i wydatkowanie środków finansowych na zadania oświatowe. Oczekiwane korzyści – czyli co zyska uczestnik!

 

Wiedza

 • – Potrafi analizować obowiązujące przepisy prawa dotyczące finansowania oświaty.
 • – Zna zasady podziału algorytmu subwencji oświatowej i rozpoznaje możliwości optymalnego wykorzystania obowiązującego mechanizmu w samorządzie/szkole

Umiejętności

 • – Dokonuje oceny prawidłowości danych przekazanych przez dyrektorów SIO w kontekście finansowym.
 • – Skutecznie wyszukuje adekwatne raporty z systemu SIO i je analizuje.
 • – Potrafi formułować wnioski i rekomendacje dotyczące finansów oświatowych.
 • – Monitoruje zmieniające się prawo dotyczące subwencji oświatowej oraz zadań oświatowych.

Postawy

 • – Uświadamia sobie na co ma wpływ a na co wpływu nie ma w obszarze wydatków na zadania oświatowe.
 • – Angażuje dyrektorów do współpracy i poczucia odpowiedzialności za finansową stronę bieżącego funkcjonowania kierowanej przez siebie jednostki oświatowej.
 • – Jest zainteresowany zagadnieniami związanymi z zarządzaniem strategicznym wydatkami szkół.

PROGRAM SZKOLENIA:

I CZĘŚĆ- wstęp ogólny

 1. Zasady finansowania zadań oświatowych.
 2. Dochody samorządów na realizację zadań oświatowych oraz ich rzeczywiste koszty.
 3. System Informacji Oświatowej- jak sprawować nadzór nad prawidłowością wprowadzanych danych?

 

II CZĘŚĆ – podstawy prawne

 1. Najważniejsze ustawy i rozporządzenia finansowe.  Analiza pod kątem zarządzania finansami oświaty.
 2. Algorytm podziału subwencji oświatowej na rok 2024- praktyczne omówienia najważniejszych wskaźników.
 3. Szczegółowa analiza metryczki subwencji oświatowej.

 

III CZĘŚĆ – praktyczne zastosowanie danych z metryczki oświatowej do planowania finansowego.

 1. Wpływ podwyżek na kwoty udzielanych dotacji dla oświaty niesamorządowej.
 2. Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli po zwiększeniu pensji zasadniczych nauczycieli.
 3. Co z zabezpieczeniem środków w edukacji przedszkolnej na wynagrodzenia kadry pedagogicznej?
 4. Arkusz organizacji pracy szkoły jak zobowiązanie finansowe.

 

IV CZĘŚĆ – dyskusja, pytania uczestników, sprawy bieżące.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.