ARKUSZE ORGANIZACJI SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - AKTUALNE PRZEPISY, OPTYMALNE ROZWIĄZANIA.

Liliana Zientecka

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

03.04.2024r. 9:00-13:00

CENA SZKOLENIA:

380zł

ADRESACI:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, a także pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zatwierdzenie arkuszy organizacji szkół, wszyscy zainteresowani

METODY I FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 1. Seminarium z elementami wykładu informacyjnego w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia i dyskusji.

 

 1. Asymilacja wiedzy o przepisach z zakresu organizacji procesów edukacyjnych
  w szkołach z przykładami dobrej praktyki.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po szkoleniu (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Szanowni Państwo

 

Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest najważniejszym zadaniem dyrektorów szkół i organów prowadzących w miesiącach III-V. Proces ten wymaga biegłej znajomości i prawidłowej interpretacji aktualnych przepisów o organizacji procesów kształcenia. To też jest czas, żeby poddać refleksji dotychczasowe praktyki i zadać sobie pytanie – a może tym razem zrobimy inaczej?

 

Zapraszam na szkolenie, na którym nie tylko przypomnę aktualny stan prawny o organizacji szkół dla dzieci i młodzieży – ale także poddam krytyce wiele nieuzasadnionych prawem schematów działania, które warto wzruszyć.

 

Liliana ZIENTECKA

KORZYŚCI:

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego zatwierdzenia arkuszy organizacji z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym:

 • optymalnej realizacji ramowych planów nauczania;
 • nowego standardu zatrudnienia specjalistów;
 • zastosowania przepisów dających przestrzeń do optymalnej organizacji zajęć.

PROGRAM:

 1. Tryb pracy nad arkuszem organizacji szkoły w roku szkolnym 2024/2025 – terminy obowiązujące dyrektora i terminy obowiązujące organy prowadzące- wzory pism.

 

 

 1. Optymalna organizacji szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży:
 • liczba uczniów w oddziałach szkolnych, w tym w oddziałach klas pierwszych;
 • wykaz przepisów o organizacji kształcenia obywateli Ukrainy obowiązujących w roku 2024/2025 i mających wpływ na organizację nowego roku szkolnego;
 • zasady organizacji zajęć w klasach łączonych w szkole podstawowej i szkole specjalnej;
 • przepisy o planowaniu zajęć obowiązkowych w oddziałach i grupach oddziałowych, a także w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych;
 • planowanie organizacji zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym
  i uzupełniającym;
 • limit godzin kształcenia w zawodzie i formy realizacji praktycznej nauki zawodu.
 1. Optymalna organizacja zajęć obowiązkowych dla szkoły nieobowiązkowych dla ucznia,
  a także sposób ich zaplanowania w arkuszu organizacji i realizacji;
 • ustalenie limitu godzin do dyspozycji dyrektora i zasad ich realizacji;
 • ustalenie limitu godzin doradztwa zawodowego i zasad ich realizacji;
 • ustalenie limitu godzin wychowania do życia w rodzinie i zasad ich realizacji;
 • ustalenie limitu godzin religii i zasad ich realizacji.

 

 

 1. Docelowy standard zatrudnienia specjalistów obowiązujący od 1 września 2024 r. – metoda ustalenia liczby godzin dla specjalistów w tym obowiązkowej liczby godzin z przeznaczeniem na zadania i zajęcia pedagoga specjalnego i psychologa.

 

 1. Organizacja kształcenia specjalnego – jak planować i jak realizować zajęcia rewalidacyjne.

 

 1. Organizacja zajęć z zakresu wsparcia ucznia w rozwoju:
 • jak planować pracę specjalistów?
 • jak planować organizację kształcenia specjalnego?
 • jak planować zajęcia dla uczniów cudzoziemskich?

 

 1. Kompetencje organu prowadzącego do ustalenia zasad planowaniu pracy świetlicy szkolnej i biblioteki szkolnej.

 

 1. Istota rozstrzygnięć nadzorczych w sprawie wytycznych do arkusza organizacji
  – przykład informacji jaką organ zatwierdzający arkusze organizacji ma prawo przekazać dyrektorom.

 Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.