AWANS I OCENA PRACY W ROKU 2023/2024 W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

– 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w placówkach oświatowych: do Dyrektorów, Wicedyrektorów, Nauczycieli, pracowników JST odpowiedzialnych za zadania oświatowe.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny połączony z praktycznym warsztatem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po szkoleniu (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Omówione i zaprezentowane zostaną:

 

 • – nowa formuła zawierania umów na czas określony i nieokreślony,
 • – nowa ścieżka awansu zawodowego, dwustopniowa – tylko stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,
 • – przepisy przejściowe w procesie awansu zawodowego nauczyciela,
 • – dodatkowe, obowiązkowe konsultacje nauczycieli w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy,
 • – podwyżki wynagrodzeń u nauczycieli i uzależnienie ich od stopni awansu od 1 stycznia 2024 r.,
 • – zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli i wprowadzenie uszczegółowionych kryteriów oceny oraz powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym i likwidacja oceny dorobku zawodowego,
 • – praktyczny, planowy i efektywny sposób organizowania nowej oceny pracy nauczycielowi/dyrektorowi,
 • – zasady spełniania kryteriów obowiązkowych i dodatkowych nauczycieli, odnosząc się do określonej rozporządzeniem punktacji w procedurze oceny pracy,
 • – sposoby spełniania kryteriów przez nauczyciela/dyrektora, które pozwolą na uzyskanie przez niego wysokiej oceny swojej pracy,
 • – dokumentacja wymagana przy awansie i ocenie pracy.

CELE SZKOLENIA:

Od 1 września 2022 r., weszły w życie diametralne zmiany w Karcie Nauczyciela, a to nasuwa dużo wątpliwości i pytań. Natomiast od 1 września 2023 r. weszły kolejne zmiany i doprecyzowania przepisów w tej ustawie. Początek roku 2024 r. kolejne zmiany w przepisach oświatowych dot. nauczycieli.

 

Uczestnik podczas szkolenia otrzyma m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 • – jak zmieniły się przepisy w Karcie nauczyciela i aktach wykonawczych
  w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i jakie są z tego tytułu obowiązki Dyrektora?
 • – jakie są wymagania formalno-prawne na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciela?
 • – jak wygląda okres i przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego oraz na jakich zasadach otrzymają oni kolejne stopnie awansu?
 • – jak zatrudniać nowych nauczycieli po zmianie stopni awansu zawodowego i likwidacji stopnia nauczyciela stażysty i kontraktowego oraz wprowadzenie w to miejsce stopnia nauczyciela przygotowania zawodowego? Kiedy umowa na czas określony, a kiedy na czas nieokreślony?
 • – jak kształtują się wynagradzania nauczycieli w przygotowaniu zawodowym od roku 2024 r.?
 • – jakie prawa i obowiązki ma nauczyciel przygotowania do zawodu podczas trwania stażu oraz kiedy i na jakich zasadach może być skrócony?
 • – jak Dyrektor może wspomagać nauczyciela w ramach nadzoru pedagogicznego podczas awansu zawodowego?
 • – jakie są zasady zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli, którzy są w trakcie obowiązującej do tej pory ścieżki awansu zawodowego?
 • – jakie zadania ma mentor nauczyciela przygotowania zawodowego? Dlaczego już nie opiekun stażu jak do tej pory?
 • – jak wyglądała nowa ocena pracy która wprowadziła terminy i kryteria oraz dlaczego nastąpiła likwidacja oceny dorobku zawodowego?
 • – jak dokonywać obiektywnej i rzetelnej oceny pracy nauczyciela aby była mechanizmem podnoszącym jakość pracy placówki?
 • – jakie są plany MEN dotyczące oceniania nauczycieli w przyszłości?
 • – jak należy organizować i rozliczać nowe zadanie w zmienionym czasie pracy nauczyciela tj. godzina dostępności (konsultacji)?

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczycieli oraz aktach wykonawczych. Wymagania formalno-prawne.
 2. Przedstawienie nowych stopni awansu zawodowego –  podejście praktyczne.
 3. Zadania, obowiązki ocena pracy nauczyciela przygotowania do zawodu.

 

 1. Warunki nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego  i dyplomowanego.
 2. Skutki negatywnej oceny komisji ds. awansu zawodowego.
 3. Lekcje otwarte w awansie zawodowym jako element rozmowy egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.
 4. Zadania i obowiązki mentora, który będzie powołany dla nauczyciela
  w przygotowaniu zawodowym.
 5. Okres i przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego.
 6. Nowa ocena praca, która wprowadzi terminy i kryteria. Likwidacja oceny
  dorobku zawodowego.
 7. Procedura ustalania oceny pracy i procedura odwoławcza od ustalonej oceny .
 8. Kryteria podstawowe i dodatkowe w ocenie pracy nauczyciela/dyrektora:
  – Analiza podstawowych i dodatkowych kryteriów oceniania.|
  – Opis kryteriów ze wskazaniem działań oraz niezbędna dokumentacja nauczyciela.
  – Opis kryteriów podstawowych i dodatkowych oraz zasady punktacji, procenty i skala ocen.
 9. Powiązanie awansu zawodowego z oceną pracy nauczyciela
  – Obowiązkowa ocena pracy w czasie przygotowania do zawodu jako warunek awansu na nauczyciela mianowanego.
  – Obowiązkowa ocena pracy w czasie pracy na stanowisku nauczyciela mianowanego jako warunek awansu na nauczyciela dyplomowanego.
  – Ocena pracy nauczyciela dyplomowanego – obowiązkowa czy nie.
  – Obowiązkowa ocena pracy w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.
  – Ocena pracy nauczyciela na wniosek.
 10. Nowe zasady zatrudnienia a nowy awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela:
  – Kiedy umowa na czas określony, a kiedy umowa na czas nieokreślony?
  – Inne przypadki zawierania stosunku pracy uzależnione od pozytywnej lub negatywnej oceny pracy.
 11. Godzina dostępności (konsultacji) dla każdego nauczyciela. Zmiany
  przepisów w specyfikacji czasu pracy od nowego roku szkolnego.
 12. Wspomaganie nauczycieli w trakcie stażu na kolejne stopnie awansu.
 13. Pytania i wnioski.

 



Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.