AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO WEDŁUG ,,STAREJ” I ,,NOWEJ” ŚCIEŻKI AWANSU ZAWODOWEGO

Aleksandra Kuźniak

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

350zł

ADRESACI:

• – przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;

• – nauczyciele przygotowujący się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

FORMA SZKOLENIA:

Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po szkoleniu (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole jest obecnie nauczycielem początkującym i zdobycie stopnia nauczyciela mianowanego możliwe jest już na nowych zasadach. Przygotowanie do zawodu trwa zasadniczo 3 lata i 9 miesięcy, ale może trwać krócej w szczególnych przypadkach.

Podczas szkolenia omówiona zostanie stara i nowa ścieżka awansu zawodowego
nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

CEL SZKOLENIA:

• zapoznanie uczestników szkolenia z ostatnimi zmianami w procedurze awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego;

• przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego ze strony organu prowadzącego i nauczyciela;

• zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy;

• Zwrócenie uwagi na różnice w postępowaniu egzaminacyjnym według ,,starej” i ,,nowej” ścieżki awansu zawodowego.

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 

• zdobędzie kompetencje ułatwiające przygotowanie i przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,

• uniknie błędów w wykonywaniu swoich zadań w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

PROGRAM:

  1. Podstawy prawne, dotyczące procedury przygotowania i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego według ,,starej” i ,,nowej” ścieżki awansu.

Omówienie ,,starej” ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

 

2. Realizacja stażu w okresie przejściowym.

 

3. Zasady właściwego udokumentowania spełnienia wymagań na stopnień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego według ,,starej” ścieżki:

• przykładowe działania spełniające wymagania, w tym formy realizacji zadań.

 

4. Przeprowadzenie analizy formalnej dokumentacji dołączonej do wniosku:
• analiza poprawności załączonych dokumentów,
• procedura uzupełniania lub korekty dokumentów,
• pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia – w jakich przypadkach?

 

2. Przygotowanie i przebieg postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego według ,,starej” ścieżki – ,,krok po kroku”.

 

3. Jak uniknąć błędów w sporządzonej dokumentacji i przeprowadzonym
postępowaniu egzaminacyjnym?

 

4. Poprawność redagowania decyzji administracyjnej:
• akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego,
• decyzja w sprawie odmowy nadania stopnia awansu.

 

5. Orzecznictwo sądowe w sprawie najczęściej popełnianych błędów, dotyczących procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, min.:
• decyzje administracyjne w procesie awansu,
• awans zawodowy po ustaniu zatrudnienia,
• błędy we wprowadzaniu danych dot. awansu do SIO.

 

6. Przykłady dokumentów niezbędnych w procedurze awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Omówienie ,,nowej” ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

 

1. Omówienie warunków nadania nauczycielowi początkującemu stopnia nauczyciela mianowanego:
• spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska nauczyciela;
• odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela;
• posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
• uzyskanie pozytywnej opinii komisji o przeprowadzonych zajęciach.

 

2. Przeprowadzenie analizy formalnej dołączonej dokumentacji.

 

3. Przygotowanie (się do) egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

 

4. Rola mentora – różnice między mentorem a opiekunem stażu.

 

5. Pytania dotyczące omawianej problematyki.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.