Aktualne zasady awansu zawodowego w roku 2023/2024. W aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym w niepublicznej placówce oświatowej.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów.

CENA SZKOLENIA:

– 350zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w niepublicznych placówkach oświatowych: tj. do Dyrektorów, Wicedyrektorów, Nauczycieli oraz Organów prowadzących te placówki.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny połączony z praktycznym warsztatem

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

– Nowa ścieżka awansu zawodowego, dwustopniowa – tylko stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego od 2022 r. i zmiany w 2023 r.

 

– Przepisy przejściowe w procesie awansu zawodowego nauczyciela w roku 2022/2023 oraz kolejne zmiany od roku szkolnego 2023/2024.

 

– Zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli i wprowadzenie uszczegółowionych kryteriów oceny oraz powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym i likwidacja oceny dorobku zawodowego. Prawne doprecyzowanie przepisów od roku 2023.

 

– Dodatkowe obowiązkowe konsultacje nauczycieli w ramach 40 godzinnego tygodnia prac od 1 września 2022 r. oraz od 1 września 2023r. uszczegółowienie i doprecyzowanie przepisów dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu do 1 września 2023 r.

CEL SZKOLENIA:

Od 1 września 2022 r., weszły w życie diametralne zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące również w niektórych zakresach niepublicznych placówek oświatowych. Nasuwa t o w dużo wątpliwości i pytań.

 

Od 1 września 2023 r. weszły nowe przepisy doprecyzowujące i uszczegółowiające ścieżkę nowego awansu zawodowego i przepisy przejściowe w zmianach w Karcie nauczyciela dotyczące również niepublicznych placówek oświatowych.

 

Uczestnik podczas szkolenia otrzyma m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 

– jak zmieniły się przepisy w Karcie nauczyciela i aktach wykonawczych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i jakie z tego tytułu są obowiązki Dyrektora w latach: 2022 i 2023 ?

 

– jakie są wymagania formalno-prawne na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciela?

 

– jak wygląda okres i przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego oraz na jakich zasadach otrzymają oni kolejne stopnie awansu nauczyciele?

 

– jak zatrudniać nowych nauczycieli po zmianie stopni awansu zawodowego i likwidacji stopnia nauczyciela stażysty i kontraktowego oraz wprowadzenie w to miejsce stopnia nauczyciela przygotowania zawodowego? Kiedy umowa na czas określony, a kiedy już na czas nieokreślony w niepublicznej placówce oświatowej?

 

– jakie prawa i obowiązki ma nauczyciel początkujący (kontraktowy) podczas trwania stażu i kiedy i na jakich zasadach może być skrócony?

 

– jak Dyrektor może wspomagać w ramach nadzoru pedagogicznego nauczyciela podczas awansu zawodowego?

 

– jakie są zasady zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli, którzy są w trakcie obowiązującej do tej pory ścieżce awansu zawodowego?

 

– jakie wyglądała nowa ocena praca która wprowadziła terminy i kryteria oraz dlaczego nastąpiła likwidacja oceny dorobku zawodowego?

 

– jak należy organizować i rozliczać nowe zadanie w zmienionym czasie pracy nauczyciela tj. godzina dostępności (konsultacji)?

 

– jakie przepisy w ramach awansu zawodowego obowiązują od 1 września 2023 r.

 

– jakie zadania ma mentor nauczyciela przygotowania zawodowego? Dlaczego już nie opiekun staży jak do tej pory?

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczycieli z uwzględnieniem niepublicznych placówek oświatowych oraz aktach wykonawczych w latach: 2022 i 2023. Wymagania formalno-prawne.

 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w przygotowaniu zawodowym.

 

3. Przedstawienie nowych stopni awansu zawodowego – podejście praktyczne.

 

4. Zadania, obowiązki ocena pracy nauczyciela przygotowania do zawodu.

 

5. Warunki nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

 

6. Skutki negatywnej oceny komisji ds. awansu zawodowego.

 

7. Lekcje/zajęcia otwarte w awansie zawodowym jako element rozmowy egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.

 

8. Zadania i obowiązki mentora, który będzie powołany dla nauczyciela w przygotowaniu zawodowym.

 

9. Okres i przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego.

 

10. Nowa ocena praca, która wprowadzi terminy i kryteria. Likwidacja oceny dorobku zawodowego

 

11. Godzina dostępności (konsultacji) dla każdego nauczyciela. Zmiany przepisów i doprecyzowanie w specyfikacji czasu pracy od nowego roku szkolnego.

 

12. Wspomaganie nauczycieli w trakcie stażu na kolejne stopnie awansu.

 

13. Uszczegółowienie i doprecyzowanie przepisów w zakresie awansu zawodowego w roku 2023 r. w związku ze zmianami w Karcie nauczyciela w lipcu 2023 r.

 

14. Pytania i wnioski.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.