PODSUMOWANIE AWANSU W ROKU 2023/2024. - W ASPEKCIE PRAWNYM, ORGANIZACYJNYM I FINANSOWYM. ZMIANY DO 1 WRZESNIA 2022 R. I DOPRECYZOWANIA PRZEPISÓW W ROKU 2023. DY AWANSU ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 - W ASPEKCIE PRAWNYM, ORGANIZACYJNYM I FINANSOWYM. ZMIANY DO 1 WRZESNIA 2022 R. I DOPRECYZOWANIA PRZEPISÓW W ROKU 2023. Zakończenie Awansu w roku 2023/2024.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

8.07.2024r. 8:00-12:00

CENNIK SZKOLENIA:

– 350zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w placówkach oświatowych: tj. do Dyrektorów, Wicedyrektorów, Nauczycieli, pracowników JST odpowiedzialnych za zadania oświatowe.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny połączony z praktycznym warsztatem

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Nowa formuła zawierania umów na czas określony i nieokreślony.

 

Nowa ścieżka awansu zawodowego, dwustopniowa – tylko stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

 

Przepisy przejściowe w procesie awansu zawodowego nauczyciela.

 

Zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli i wprowadzenie uszczegółowionych kryteriów oceny oraz powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym i likwidacja oceny dorobku zawodowego.

 

Dodatkowe obowiązkowe konsultacje nauczycieli w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy. Podwyżki wynagrodzeń u nauczycieli i uzależnienie ich od stopni awansu.

 

Zmiany przepisów od 1 września 2022 r. oraz uszczegółowienia przepisów w roku 2023 r.

CEL SZKOLENIA:

Od 1 września 2022 r., weszły w życie diametralne zmiany w Karcie Nauczyciela, a to nasuwa w przedszkolach/szkołach czy placówkach oświatowych dużo wątpliwości i pytań.

 

Od 1 września 2023 r. ustawodawca wprowadził zmiany doprecyzowujące w ramach starej i nowej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.

 

Uczestnik podczas szkolenia otrzyma m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 

 • – jak zmieniły się przepisy w Karcie nauczyciela i aktach wykonawczych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i jakie z tego tytułu są obowiązki Dyrektora?
 • – jakie są wymagania formalno-prawne na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciela?
 • – jak wygląda okres i przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego oraz na jakich zasadach otrzymają oni kolejne stopnie awansu nauczyciele?
 • – jak zatrudniać nowych nauczycieli po zmianie stopni awansu zawodowego i likwidacji stopnia nauczyciela stażysty i kontraktowego oraz wprowadzenie w to miejsce stopnia nauczyciela przygotowania zawodowego? Kiedy umowa na czas określony, a kiedy na czas nieokreślony?
 • – jak kształtują się wynagradzania nauczyciele w przygotowaniu zawodowym?
 • – jakie prawa i obowiązki nauczyciel przygotowania do zawodu podczas trwania stażu i kiedy i na jakich zasadach może być skrócony?
 • – jak Dyrektor może wspomagać w ramach nadzoru pedagogicznego nauczyciela podczas awansu zawodowego?
 • – jakie są zasady zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli, którzy są w trakcie obowiązującej do tej pory ścieżce awansu zawodowego?
 • – jakie zadania ma mentor nauczyciela przygotowania zawodowego? Dlaczego już nie opiekun staży jak do tej pory?
 • – jakie wyglądała nowa ocena praca która wprowadziła terminy i kryteria oraz dlaczego nastąpiła likwidacja oceny dorobku zawodowego?
 • – jak należy organizować i rozliczać nowe zadanie w zmienionym czasie pracy nauczyciela godzina dostępności (konsultacji)?
 • – jakie nowe doprecyzowania przepisów weszły od nowego roku szkolnego 2023/2024 ?

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego Zmiany w Karcie Nauczycieli oraz aktach wykonawczych. Wymagania formalno-prawne od 1 września 2022 r i doprecyzowania przepisów w roku 2023.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w przygotowaniu zawodowym.
 3. Przedstawienie nowych stopni awansu zawodowego – podejście praktyczne.
 4. Zadania, obowiązki ocena pracy nauczyciela przygotowania do zawodu.
 5. Warunki nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 6. Skutki negatywnej oceny komisji awansu zawodowego.
 7. Lekcje otwarte w awansie zawodowym jako element rozmowy egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.
 8. Zadania i obowiązki mentora, który będzie powołany dla nauczyciela w przygotowaniu zawodowym.
 1. Okres i przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego.
 2. Nowa ocena pracy, która wprowadzi terminy i Likwidacja oceny dorobku zawodowego.
 3. Godzina dostępności (konsultacji) dla każdego Zmiany przepisów w specyfikacji czasu pracy od nowego roku szkolnego.
 4. Wspomaganie nauczycieli w trakcie stażu na kolejne stopnie
 5. Pytania i wnioski.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.