CZAS PRACY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Ewa Bielecka

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jak i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

PROGRAM:

1. Ewidencja czasu pracy – obligatoryjne elementy po zmianie przepisów.

2. Ewidencja czasu pracy nauczyciela.

3. Czas pracy – podstawowe definicje (doba pracownicza, tydzień , okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy).

4. Okresy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy.

5. Systemy i rozkłady czasu pracy.

6. Zasady prawidłowego planowania czasu pracy.

7. Praca w godzinach ponad normę czasu pracy pracowników administracji i obsługi.

8. Czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania.

9. Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy po zmianach.

10. Godziny nadliczbowe przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy.

11. Definicja czasu pracy nauczyciela – omówienie poszczególnych elementów czasu pracy.

12. Normy czasu pracy nauczyciela.

13. Pojęcie stanowiska pracy i związanego z nim pensum dydaktycznego na poszczególnych stanowiskach.

14. Określanie pensum dydaktycznego przez organ prowadzący – w stosunku do których nauczycieli jest to możliwe.

15. Obniżenie pensum dydaktycznego – komu i w jakim wymiarze można obniżyć pensum.

16. Czas pracy nauczyciela legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności.

17. Pensum dla nauczycieli specjalistów ustalone w Karcie Nauczyciela.

18. Sposób naliczenia łączonego pensum.

19. Godziny ponadwymiarowe a godziny doraźnych zastępstw.

20. Czas pracy dyrektora szkoły, zastępstwa doraźne i godziny ponadwymiarowe.

21. Czas pracy a wycieczka szkolna.

22. Sposób ustalania wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa.

23. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy.
• odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie

• odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania)Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.