Decyzje administracyjne i kierownicze wydawane w jednostce systemu oświaty.

Leszek Zaleśny

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów.

CENA SZKOLENIA:

– 380zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele zainteresowani tematem, pracownicy administracyjni szkół.

FORMA SZKOLENIA:

Webinar.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Przybliżenie tematyki stosowania decyzji administracyjnych i kierowniczych wydawanych w jednostce systemu oświaty.

CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA:

– zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej szkół, przedszkoli i placówek na temat decyzji.

 

– przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego zarządzania szkołą, przedszkolem lub placówką.

 

– poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego związanego z zasadami wydawania decyzji niezbędnych w funkcjonowaniu szkoły, przedszkola lub placówki.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

– poznanie wykazu wszystkich decyzji administracyjnych i ich praktycznych wzorów po zmianach przepisów,

 

– umiejętność rozróżnienia decyzji administracyjnych i kierowniczych oraz zasad ich stosowania,

 

– określenie czynności dyrektora w przypadku wniesienie odwołania od decyzji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Decyzje administracyjne i kierownicze dyrektora – krótkie definicje – teoria.

 

2. Zasady tworzenia decyzji administracyjnych w oświacie – wykaz wszystkich decyzji i praktyczne wzory.

 

3. Zasady tworzenia decyzji kierowniczych – przykłady i praktyczne wzory.

 

4. Czynności dyrektora w przypadku wniesienie odwołania od decyzji.

 

5. Dyskusja w ramach tematyki webinarium.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.