DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH W ŚWIETLE ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Leszek Zaleśny

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA

Aktualnie brak terminu

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, inne osoby zainteresowane tematyką.

FORMA SZKOLENIA:

Webinar.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY:

Znajomość dokumentacji przebiegu nauczania po zmianach przepisów obowiązujących w szkole i przedszkolu/placówce.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania szkoły na zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

KORZYŚCI:

  1. Ukazanie aktualnych uregulowań prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, z którymi publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki w roku szkolnym 2023/2024,
  2. Zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów publicznych i niepublicznych szkół/przedszkoli/placówek) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian dotyczących prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
  3. Przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania szkoły w roku szkolnym 2023/2024,
  4. Przypomnienie pełnego katalogu dokumentów przebiegu nauczania.

PROGRAM:

  1. Przepisy dotyczące dokumentacji przebiegu nauczania.
  2. Różnorodność dokumentacji przebiegu nauczania i zmiany w dokumentacji – nowe możliwości w prowadzeniu dokumentacji:

a. Księgi w wersji papierowej i elektronicznej 7. Dyskusja w ramach tematyki webinarium.

b. Dzienniki zajęć w wersji papierowej i elektronicznej,

c. Arkusze ocen wypełnia się pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej,

d. Indywidualne teczki dla dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka.

e. Pozostała dokumentacja.

  1. Odtworzenie zniszczonej dokumentacji.
  2. Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki.
  3. Odpowiedzialność dyrektora za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
  4. Archiwizowanie dokumentacji przebiegu nauczania.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.