Harmonogram

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń oraz odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników.

DATA SZKOLENIA

GODZINY

TEMAT

WYKŁADOWCA

KOSZT

BRAK

9 maja 2024

8:00-12:00

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

Dla każdego kto zaczyna bądź krótko pracuje z bazą SIO

Renata Tomczyk

370zł

NOWOŚĆ!

9 maja 2024

9:00-13:00

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH W ŚWIETLE ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024.

Leszek Zaleśny

360zł

BRAK

10 maja 2024

8:00-12:00

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W NIEPUBLICZNEJ PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.

Obowiązki dyrektora w placówce niepublicznej.

Renata Tomczyk

350zł

NOWOŚĆ!

10 maja 2024

14:30-16:30

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SZKOLE

Michał Łyszczarz

349zł

BRAK

13 maja 2024

8:00-12:00

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH W ROKU 2024

Renata Tomczyk

349zł

BRAK

13 maja 2024

9:00-13:00

JESZCZE RAZ O WDROŻENIU STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH – PREZENTACJA OBOWIĄZKOWEJ DOKUMENTACJI DYREKTORA I JST.

Liliana Zientecka

349zł

BRAK

14 maja 2024

8:00-12:00

JAK POPRAWNIE ORGANIZOWAĆ POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ORAZ NIE NARUSZAĆ DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Uniknie błędów i niesłusznych wydatków w kontekście kontroli NIK-u, KAS-u, RIO-u i in.

Renata Tomczyk

360zł

BRAK

15 maja 2024

8:00-12:00

KONTROLA ZARZĄDCZA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ. PRAKTYCZNE PRZYGOTOWYWANIE I AKTUALIZOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W 2024 ROKU

+ aktualne wzory dokumentów

Renata Tomczyk

380zł

NOWOŚĆ!

16 maja 2024

9:00-13:00

PRAWNA STRONA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024.

Leszek Zaleśny

360zł

NOWOŚĆ!

17 maja 2024

13:00-15:30

PRAWO RODZINNE I SKARGI RODZICÓW NA NAUCZYCIELI

Michał Łyszczarz

360zł

NOWOŚĆ!

23 maja 2024

9:00-13:00

ROLA ZARZĄDZEŃ (PRAKTYCZNIE) W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI W 2024 R.

Leszek Zaleśny

360zł

NOWOŚĆ!

15 czerwca 2024

9:00-13:00

PRAKTYCZNA STRONA ZAŁATWIANIA SKARG W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE

Leszek Zaleśny

360zł

NOWOŚĆ!

19 czerwca 2024

9:00-13:00

WSPÓŁPRACA DYREKTORA Z ORGANAMI SZKOŁY/PLACÓWKI.

Leszek Zaleśny

360zł