Harmonogram

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń oraz odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników.

DATA SZKOLENIA

GODZINY

TEMAT

WYKŁADOWCA

KOSZT