JESZCZE RAZ O WDROŻENIU STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH – PREZENTACJA OBOWIĄZKOWEJ DOKUMENTACJI DYREKTORA I JST.

Liliana Zientecka

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

13.05.2024r. 9:00-13:00

CENA SZKOLENIA:

349zł

ADRESACI:

Dyrektorzy i specjaliści publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy gmin i powiatów odpowiedzialni za wykonanie zadań JST.

FORMA SZKOLENIA:

  1. Wykład informacyjny w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
  2. Rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu szkolenia poprzez dyskusję, prezentację dobrych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po szkoleniu (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Szanowni Państwo

 

Do 15 sierpnia br. publiczne i niepubliczne szkoły/przedszkola/placówki oświatowe muszą zakończyć proces przyjęcia standardów ochrony małoletnich. Większość jednostek jest już w procesie przygotowania lub wdrożenia dokumentów. Jednak wiele z nich nie ma pewności, że to co zrobili jest pełnym wypełnieniem rozproszonych przepisów w tym zakresie. Pojawiają się pytania jak połączyć dotychczasowe działania szkoły w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony uczniów przed cyberprzemocą z nowym dokumentem.

 

Zapraszam na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy o podstawach prawnych regulujących ochronę małoletnich, w tym prawidłowej weryfikacji pracowników, prawidłowego implementowania przepisów o ochronie małoletnich do wewnątrzszkolnego prawa. Warto jeszcze raz uporządkować swoją wiedzę w tym zakresie dokonać weryfikacji tego co zrobiono i upewnić się, że przyjęty dokument jest prawidłową wersją tego zadania
i nie powiela dotychczasowych uregulowań wewnętrznych.

 

Liliana ZIENTECKA

KORZYŚCI:

 1. Uczestnik szkolenia dowie się jak zaimplementować standardy ochrony małoletnich do aktualnej organizacji przedszkola/szkoły/placówki oświatowej.
 2. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie prawidłowej weryfikacji pracowników.
 3. Uczestnik szkolenia dowie się kto i w jakim trybie sprawdzi standardy ochrony małoletnich oraz jakie sankcje przewiduje prawo za nieprawidłową weryfikację pracowników i nieskuteczne działania w zakresie ochrony małoletnich.

PROGRAM:

 1. Implementacja standardów ochrony małoletnich do prawa wewnętrznego:
  • – tworzymy dokument zgodny z delegacją prawną – nie regulujemy tego co regulują akty wyższego rzędu – jak to zrobić?
  • – w jakim trybie w jednostce oświatowej planuje się program wsparcia uczniów, którzy doświadczyli przemocy- czy w jednostce oświatowej mamy gotową procedurę?
  • – jak związek mają standardy ochrony małoletnich z programem profilaktyczno-wychowawczym- a może należy połączyć te zadania?
  • – jak standardy ochrony małoletnich zmieniają dotychczasowe działania jednostek oświatowych w zakresie ochrony uczniów przed cyberprzemocą?
  • – inne dobre rady by przyjąć dokument zgodny z prawem, dostosowany do charakteru jednostki i nie powielać tego co robiliśmy do tej pory.
 1. Wzory dokumentów do przyjęcia:
  • – wzór zarządzenia dyrektora w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich -prawidłowa podstawa prawna;
  • – wzór standardów ochrony małoletnich – uwzględniający dotychczasowe praktyki.
 1. Prawidłowa weryfikacja pracowników w rejestrach karnych:
  • – jak weryfikować pracowników pedagogicznych na podstawie Karty Nauczyciela oraz na podstawie nowych przepisów?
  • – kto i w jakim trybie ustala zakres weryfikacji pracowników niepedagogicznych?
  • – weryfikacja obcokrajowców oraz dodatkowa weryfikacja osób, które pracowały w innych krajach – wzory oświadczeń pracowników,
  • – zasady pozyskiwania informacji z rejestrów karnych i sankcje karne za nieuprawnione pozyskiwanie danych.
 1. Uprawnienia organu wykonawczego JST do kontrolowania jednostek zobowiązanych do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w zakresie objętym ich właściwością rzeczową i miejscową:
  • – zakres kontroli JST wskazany w ustawie;
  • – wzór zarządzenia/uchwały organu wykonawczego JST zlecającego kontrolę;
  • – arkusz kontroli wdrożenia standardów ochrony małoletnich;
  • – arkusz kontroli weryfikacji pracowników jednostki zobowiązanej;
  • – odpowiedzialność organów kontroli i sankcje dla kontrolowanych przewidziane w ustawie.
 1. Wykaz obowiązkowej dokumentacji wykonania przepisów o ochronie małoletnich dyrektora i organu wykonawczego JST.

 Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.