KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SZKOLE

Michał Łyszczarz

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

10.05.2024r 14:30-17:00

CENA SZKOLENIA:

349zł

ADRESACI:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół, placówek i przedszkoli.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie on-line.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Szereg regulacji Prawa oświatowego czy też Karty Nauczyciela wskazuje, że jednym z zadań dyrektora jest wydawanie decyzji. O ile z reguły nie ma wątpliwości, że w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego decyzje te są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), o tyle charakter decyzji wydawanych przez dyrektorów szkół niepublicznych z reguły nie jest do końca jasny. Jak bowiem traktować taką decyzję, wydaną przez organ, który niewątpliwie nie jest organem administracji publicznej? Tymczasem Kodeks postępowania administracyjnego nie wyklucza możliwości wydania decyzji przez dyrektora szkoły niepublicznej, co oznacza konieczność stosowania norm KPA w pracy wszystkich szkół, przedszkoli, czy placówek, niezależnie od tego, czy są to jednostki publiczne, czy niepubliczne. Kodeks postępowania administracyjnego stosujemy zresztą nie tylko do decyzji dyrektora, ale w przypadku skarg, odpowiedzi na pisma, jak również w przypadku udzielania odpowiedzi na wnioski o informację publiczną. W toku szkolenia przekażemy Państwu, jakie zasady KPA należy tu stosować.

PROGRAM:

  1. Decyzje dyrektora;
  2. Postępowanie z informacją publiczną – przedłużanie terminów, udzielanie odpowiedzi, odmowa udzielenia odpowiedzi;
  3. Reguły KPA stosowane w szkołach, przedszkolach i placówkach.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.