KONTROLA POPRAWNOŚCI POBRANIA I WYDATKOWANIA DOTACJI PRZEZ PRZEDSZKOLA – JAK PRZEPROWADZIĆ I PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI?

Aleksandra Kuźniak

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESCI:

 • – pracownicy jednostek samorządu terytorialnego;
 • – osoby zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli nie samorządowych;
 • – przedstawiciele organów prowadzących rozliczających otrzymane dotacje.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po szkoleniu (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

 1. zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli dotacji dla przedszkoli nie samorządowych;
 2. przygotowanie się organów prowadzących przedszkola do kontroli prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego;
 3. omówienie zagadnień dotyczących:
 • – różnych sposobów organizacji kontroli,
 • – poprawności pobrania i wykorzystania dotacji – co można rozliczyć w ramach otrzymanej dotacji a czego nie należy?
 • – dokumentowania kontroli,
 • – przygotowania dokumentów do kontroli,
 • – przygotowania protokołu kontrolnego,
 • – praktycznych przykładów dobrych praktyk i błędów.

PROGRAM:

 1. Podstawa prawna – zakres i okres kontroli, obowiązki kontrolne organów dotujących.

 

 1. Uchwała dotacyjna – konsekwencje jej zapisów dla procesu kontroli.

 

 1. Organizacja kontroli:
 • – planowanie kontroli, przygotowanie pracowników i ich kompetencje,
 • – udostępnianie dokumentacji przez podmioty kontrolowane, prawa osób kontrolujących i kontrolowanych,
 • – zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli, program kontroli.

 

 1. Sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji:
 • – rodzaje dokumentacji potwierdzających liczbę uczniów, weryfikacja dokumentacji – przykłady nieprawidłowości,
 • – weryfikacja poprawności realizacji celu dydaktyczno-wychowawczego przez przedszkola – przykłady protokołów pokontrolnych.

 

 1. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji:
 • – katalog wydatków kwalifikowalnych do rozliczenia z dotacji,
 • – rodzaje dokumentacji potwierdzających poniesione wydatki,
 • – weryfikacja wydatków na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, zlecenia, faktury, pochodne od wynagrodzeń, lista płac, weryfikacja celowości wydatków na wynagrodzenia, limity wysokości wynagrodzeń, wynagrodzenie dyrektora – przykłady nieprawidłowości),
 • – weryfikacja wydatków rzeczowych, remontowych i innych – katalog wydatków, których nie można sfinansować z dotacji.
 1. Prawidłowości i nieprawidłowości wykorzystania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju.

 

 1. Kontrola poprawności wykorzystania dotacji na kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jakie wydatki można rozliczyć z dotacji na uczniów niepełnosprawnych, jak dokumentować wydatki?

 

 1. Dodatkowe dokumenty stosowane przy kontroli – lista kontrolna, arkusz ustaleń, protokół oględzin, protokół przyjęcia wyjaśnień, oświadczenia.

 

 1. Postępowanie pokontrolne – wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli, wskazanie nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne, obowiązki organu prowadzącego, procedura odwoławcza.

 

 1. Omówienie i przedstawienie przykładowych dokumentów.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.