STOSOWANIE PRZEPISÓW W SPRAWIE NAUCZYCIELSKICH KWALIFIKACJI W 2024 R. W OKRESIE RUCHU KADROWEGO – DLA DYREKTORA, NAUCZYCIELA I KADROWCA.

Leszek Zaleśny

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

– 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy lub inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze, pracownicy kadr, inne osoby zainteresowane tematyką.

FORMA SZKOLENIA:

Webinar.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat kwalifikacji pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA:

Poznanie wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli, które spełnili w różnych okresach zatrudnienia przy zmieniających się przepisach wydawanych przez kolejnych ministrów do spraw oświaty i wychowania.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • – uporządkowanie kwalifikacji wymagalnych do pracy na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i osoby prawne nie będące JST,
 • – nabranie umiejętności „doszukiwania się kwalifikacji nauczyciela” w przypadku występujących niejasności w dokumentacji kwalifikacyjnej nauczyciela,
 • – zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej, pracowników kadr oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian w standardzie kształcenia nauczycieli,
 • – określenie wpływu zmian w przepisach w sprawie kwalifikacji na zmianę statusu nauczycieli, na jego rozwój zawodowy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przepisy określające kwalifikacje wymagalne do pracy na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i placówkach po zmianach.
 2. Definicja kwalifikacji nauczyciela wg Karty Nauczyciela.
 3. Przygotowanie pedagogiczne osób zatrudnianych w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 4. Zróżnicowanie pomiędzy kwalifikacjami wymagalnymi nauczycieli
  w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 5. Zachowanie, uznanie kwalifikacji.
 6. Sposoby „doszukiwania się kwalifikacji nauczyciela”. Rola suplementu
  do dyplomu ukończonych studiów.
 7. Jakie są możliwości zatrudnienia na stanowisku nauczyciela osoby nie posiadającej wymagalnych kwalifikacji?
 8. Dyskusja w ramach tematyki szkolenia.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.