NADZÓR DYREKTORA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY NAD ORGANIZACJĄ KSZTAŁCENIA DZIECI I UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH – CO I JAK KONTROLOWAĆ I W JAKIM ZAKRESIE WSPOMAGAĆ NAUCZYCIELI?

Izabela Suckiel

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów.

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów i Wicedyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

– materiały szkoleniowe (prezentacja).

CEL SZKOLENIA:

Doskonalenie kompetencji dyrektorów przedszkoli i szkół w zakresie prowadzenia nadzoru pedagogicznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Po zakończeniu zajęć uczestnik potrafi:

 

 • – posługiwać się aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych;
 • – właściwie planować nadzór pedagogiczny w zakresie kształcenia dzieci
  i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • – wspomagać nauczycieli i specjalistów w organizacji i realizacji zadań na rzecz dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne organizacji:
 • – pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • – kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych;
 • – nauczania indywidualnego;

 

 1. Planowanie i realizacja zadań w stosunku do dzieci i uczniów:
 • – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • – posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego;
 • – posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • – nie posiadających orzeczenia ani opinii, a objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w wyniku diagnozy nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem lub uczniem.

 

 1. Organizacja i prowadzenie nadzoru:
 • – Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa w zakresie organizacji kształcenia dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.