NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY NAD PROCESEM OCENIANIA SZKOLNEGO CZYLI JAK SPRAWIĆ, ABY OCENIANIE BYŁO WSPIERAJĄCE I MOTYWUJĄCE.

Izabela Suckiel

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów i Wicedyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

– materiały szkoleniowe (prezentacja).

CEL SZKOLENIA:

Doskonalenie kompetencji dyrektorów przedszkoli i szkół w zakresie prowadzenia nadzoru pedagogicznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Po zakończeniu zajęć uczestnik potrafi:

• posługiwać się aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi oceniania szkolnego;
• właściwie planować nadzór pedagogiczny dotyczący oceniania bieżącego i klasyfikacji uczniów;
• wspomagać nauczycieli w procesie oceniania wewnątrzszkolnego.

PROGRAM:

I. Ramy prawne oceniania szkolnego.

1) Jakie są szanse na autonomiczne podejście do procesu oceniania szkolnego, na co mamy wpływ i o czym możemy decydować, a jakie ograniczenia wynikają z przepisów prawa?

 

II. Ocenianie bieżące, klasyfikacja śródroczna i roczna.

1) Najczęstsze problemy w procesie oceniania i powody składania zastrzeżeń do trybu wystawionej oceny.

2) Cele i istota oceniania bieżącego.

3) Ocenianie według wymagań i komunikowanie uczniom informacji na temat ich osiągnięć.

4) Cele i istota klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

 

III. Planowanie i prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad procesem oceniania.

1) Prowadzenie kontroli wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji zajęć.

2) Wspomaganie nauczycieli w procesie oceniania szkolnego.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.