NALICZENIE, AKTUALIZACJA, WYRÓWNANIE, ROZLICZENIE I KONTROLA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA OŚWIATY NIESAMORZĄDOWEJ W ROKU 2024.

Katarzyna Zychowicz

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

 • 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest adresowane do pracowników samorządu odpowiedzialnych za naliczenie, kontrolę i rozliczenie dotacji oraz do niesamorządowych organów prowadzących szkoły i przedszkola, dyrektorów wydatkujących i rozliczających środki z dotacji oświatowej w celu zwiększenie świadomości w zakresie prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,
– pakiet materiałów merytorycznych (uczestnicy otrzymają dokumenty prezentowane podczas szkolenia.)
– wsparcie trenera po szkoleniu.

WSTĘP:

Zagadnienia związana z prawidłowym udzieleniem, wydatkowaniem i rozliczeniem dotacji na funkcjonowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne organy prowadzące niż samorząd, to często obszar wielu pytań, wątpliwości oraz problemów.

 

Zarówno przedstawiciele organów rejestrujących udzielający dotacji jak i przedstawiciele oświaty niesamorządowej mają świadomość jak łatwo popełnić błąd w tym obszarze, a także jak poważne mogą być skutki takich błędów.

 

Istnieje wiele przekonań, stereotypowego myślenia co powoduje czasem niepotrzebny stres i utrudnienie w efektywnej komunikacji.

 

Zmiany prawa praktycznie w każdym roku nie ułatwiają prawidłowego dysponowania środkami z dotacji oświatowych.

 

Proponowane szkolenie ma na celu uporządkowanie faktów dotyczących dotowania, ujednolicenie pojęć i przedstawienie logiki procedur dotacyjnych, co jest podstawą prowadzenia prawidłowego procesu dotowania i prawidłowego wydatkowania środków dotacyjnych.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności oraz postawy pozwalające na uniknięcie ryzyka nieprawidłowości w wydatkowaniu i rozliczeniu środków z dotacji. Oczekiwane korzyści – czyli co zyska uczestnik!

 

Wiedza

 • – Zna przepisy prawa i najważniejsze zasady wykorzystywane w obszarze dotowania oświaty niesamorządowej.
 • – Rozumie ryzyko związane z możliwością zwrotów nieprawidłowo wydatkowanych środków.
 • – Wymienia obowiązki organu rejestrującego (dotującego) i terminowo je wykonuje.
 • – Wymienia obowiązki niesamorządowej jednostki oświatowej dotyczące zarządzenia środkami dotacji, realizuje je w sposób płynny i ocenia w kontekście możliwości rozliczenia.

Umiejętności

 • – Prawidło rozlicza należną dotację i skutecznie ją kontroluję.
 • – Monitoruje wysokość należnej dotacji, planuje zmiany do planów finansowych tak aby zapewnić w płynne wydatkowanie.
 • – Proponuje zmiany w uchwale o naliczaniu, kontroli i rozliczaniu dotacji w swoim samorządzie jeżeli widzi taką potrzebę.

Postawy

 • – Angażuje się w jak najlepszą współpracę w obszarze dotacji oświatowych (dotyczy i organów dotujących jak biorców dotacji).
 • – Docenia wagę dobrej komunikacji i doprecyzowania zakresu danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia dotacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

I CZĘŚĆ- wstęp ogólny

 1. Przegląd aktów prawnych dotyczących dotacji podmiotowych.
 2. Dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych.
 3. Dotacje dla edukacji przedszkolnej.
 4. Dotacje dla kształcenia specjalnego.

 

II CZĘŚĆ – analiza najczęściej pojawiających się wątpliwości w obszarze dotacji podmiotowych w roku 2024.

 1. Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji w kontekście zwiększenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.
 2. Wyrównania dotacji podmiotowych.
 3. Zmienność uczniów w ciągu roku szkolnego/kalendarzowego i wpływ na wysokość dotacji.
 4. Rozliczenie udzielonej dotacji na ucznia szkoły podstawowej:

– katalog wydatków, które będą budziły wątpliwości organu dotującego;

– jakie wydatki może rozliczyć jednostka dotowana w ramach zadań organu prowadzącego.

5. Rozliczenie udzielonej dotacji na dziecko w wychowaniu przedszkolnym;

– jak rozliczać w dotacji oświatowej dodatki związane z wyżywieniem dzieci;

– czy można organizować wyjazdy dla dzieci i rodziców dzieci w edukacji przedszkolnej.

6. Sposób rozliczenia dotacji na ucznia objętego kształceniem specjalnym:

– analiza wydatków ponoszonych wyłącznie na kształcenie specjalne;

– analiza wydatków innych niż na kształcenie specjalne w dotacjach z rozdziałów 80149 i 80150;

–  uwaga faktury!

7. Sposób rozliczenia dotacji na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi.

 

8. Kontrola dotacji prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego:

– procedura prawidłowego przeprowadzenia kontroli udzielonych dotacji;

– jak skutecznie działać w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

III CZĘŚĆ –  bieżące tematy oświatowe ( w pigułce)

 1. Plany w zakresie zmian zasad dotowania oświaty niesamorządowej.
 2. Edukacja domowa.
 3. Podział subwencji w roku 2024- najważniejsze dla gmin zmiany w algorytmie podziału subwencji.

 

IV CZĘŚĆ – dyskusja, pytania uczestników, sprawy bieżące.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.