NOWA PERSPEKTYWA WSPIERAJĄCO-INTERWENCYJNA. DZIAŁANIE OSOBY WSPIERAJĄCEJ I INTERWENTA

Bartosz Gagucki

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu

CENA SZKOLENIA:

280zł

ADRESACI:

Nauczyciele, psychologowie, pedagogowie, wychowawcy.

FORMA SZKOLENIA:

Warsztat.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

CEL WARSZTATU:

Przygotować adresatów szkolenia do działań w nowej perspektywie prawnej w ramach placówki edukacyjnej i wychowawczej.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Uzbroić wychowawców w narzędzia wspierania i interwencji. Uświadomić wspólny cel dla działań wspierających i interwencyjnych, natomiast różne i wykluczające się narzędzia. Przedstawić rolę zespołu wspierającego i podział ról w ramach tego zespołu. Zwiększyć poziom gotowości w kadrze pedagogicznej do niesienia pomocy. Obniżyć poziom strachu związanego z podejmowaniem działań wspierających i interwencyjnych.

KORZYŚCI:

Uczestnicy będą potrafili:

  • zastosować narzędzia wspierania i unikać ryzyka pomagania,
  • zidentyfikować konieczność przejścia od działań tylko wspierających do działań interwencyjnych,
  • pracować w zespole eksperckim z podziałem na zadania osoby wspierającej i interwenta,
  • wspierać inne osoby wspierające i interwentów z zespołu,
  • rozstrzygać dylematy moralne związane z podejmowaniem działań interwencyjnych w ramach działań systemowych.

ZAKRES WARSZTATU:

  1. Analiza tzw. „czerwonych flag” odnośnie zachowań dziecka doznającego przemocy.
  2. Sprawdzenie zasobu osoby wspierającej – model mistrza.
  3. Analiza różnic jeśli chodzi o sposoby i cele działania osoby wspierającej i interwenta.
  4. Współpraca osoby wspierającej z interwentem na rzecz klienta (definicja klienta).
  5. Aplikacja wewnątrzszkolnej procedury przez zespół wspierająco-interwencyjny.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.