OCENA FUNKCJONALNA W DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ (SZKOLNA OCENA FUNKCJONALNA) Szkolenie dedykowane Dyrektorom, Nauczycielom i Specjalistom szkolnym.

Katarzyna Nowakowska

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA

11.07.2023 10:00-14:00

CENA SZKOLENIA:

359zł

ADRESACI:

Dyrektorzy, specjaliści szkolni i nauczyciele.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie online.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY:

Zapoznanie uczestników szkolenia z procesem szkolnej oceny funkcjonalnej oraz znaczeniem oceny funkcjonalnej w działalności szkolnej.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Uczestnik szkolenia:

 • – wie, jakie są założenia oceny funkcjonalnej;
 • – potrafi zdefiniować i opisać etapy szkolnej oceny funkcjonalnej;
 • – potrafi omówić biopsychospołeczny charakter oceny funkcjonalnej;
 • – wie, jakie znaczenie ma klasyfikacja ICF w ocenie funkcjonalnej;
 • – wie, jakie znaczenie mają konsultacje zespołowe w procesie szkolnej oceny funkcjonalnej;
 • – potrafi zaplanować i przeprowadzić działania w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.

KORZYŚCI:

Poznanie zasad prowadzenia procesu szkolnej oceny funkcjonalnej oraz wynikających z tego korzyści dla wsparcia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

PROGRAM:

 1. Założenia oceny funkcjonalnej:
 2. Przejście od modelu medycznego do modelu biopsychospołecznego;
 3. Model biopsychospołeczny podstawą procesu oceny funkcjonalnej.
 4. Cele oceny funkcjonalnej – z perspektywy ucznia, rodzica, nauczyciela.
 5. Przebieg i etapy procesu oceny funkcjonalnej.
 6. Cechy, zasady oraz modele oceny funkcjonalnej (180/270/360 stopni).
 7. Wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) do opisu funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym.
 8. Narzędzia do wykorzystania w procesie szkolnej oceny funkcjonalnej
 9. Rola konsultacji zespołowych w procesie szkolnej oceny funkcjonalnej.
 10. Specjalistyczne wsparcie edukacyjne w oparciu o wyniki oceny funkcjonalnej – działania nauczycieli i szkolnych specjalistów.
 11. Ocena efektywności udzielonego wsparcia.
 12. Rola rodziców w procesie szkolnej oceny funkcjonalnej.
 13. Korzyści związane z prowadzeniem szkolnej oceny funkcjonalnej.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.