JAK SPRAWNIE I SKUTECZNIE WDROŻYĆ POPRAWNE OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2024/2025.

Liliana Zientecka

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

22.04.2024r. 9:00-13.00

CENA SZKOLENIA:

– 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół, wszyscy zainteresowani.

METODY I FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 1. Seminarium z elementami wykładu informacyjnego w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
 2. Rozwijanie praktycznych umiejętności zarządzania oświatą w poprzez dyskusję, prezentację dobrych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po szkoleniu (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Szanowni Państwo

 

W minionym roku najczęściej krytykowanym obszarem działalności szkół było ocenianie wewnątrzszkolne. W przestrzeni medialnej pojawiły się gorzkie oceny aktualnych praktyk szkół artykułowane przez rodziców, nadzór pedagogiczny i instytucje ochrony praw dziecka.
NIK w raporcie pokontrolnym z 2023 r. wykazał liczne absurdy w codziennej praktyce oceniania w szkołach. To oznacza, że przepisy o ocenianiu obowiązujące od 10 lat nie zostały w wdrożone, a nadzór pedagogiczny uporządkowanie tego obszaru funkcjonowania szkoły traktuje jako priorytetowe.

 

Zapraszam na repetytorium zasad oceniania osiągnieć edukacyjnych uczniów, wyjaśnię istotę zmiany i udzielę instruktażu, jak wypracować wymagania edukacyjne i jak je dostosować do indywidualnych potrzeb uczniów. Wyjaśnię jakich błędów nie popełniać i przekażę wzór prawidłowych zapisów o ocenianiu w statucie szkoły.

Liliana ZIENTECKA

CEL SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna obowiązująca hierarchię podstaw prawnych oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów i rolę wymagań edukacyjnych w tym procesie.
 2. Uczestnik szkolenia rozwinie swoje umiejętności w zakresie prawidłowego formułowania wymagań edukacyjnych.
 3. Uczestnik szkolenia zostanie przygotowany i zmotywowany do dostosowania zapisów o ocenianiu w statucie szkoły do obowiązujących przepisów prawa
  i pełnego wdrożenia ich do organizacji roku szkolnego 2024/2025.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Hierarchia źródeł prawa systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w polskim systemie oświaty. Praktyczne zastosowanie celów oceniania wskazanych w przepisach prawa oświatowego. Omówienie stanowisk nadzoru pedagogicznego i wyników raportu NIK w sprawie nieprawidłowych praktyk oceniania w szkołach.

 

 1. Zakres delegacji prawnej do określenia szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego w statucie szkoły – co jest materią prawa powszechnie obowiązującego, a co jest materią statutu szkoły – wzór struktury zapisów oceniania wewnątrzszkolnego w statucie szkoły.

 

 

 1. Cele oceniania wewnątrzszkolnego prawem uczniów i obowiązkiem szkoły
  Zmiana modelu oceniania zmianą organizacji procesu edukacyjnego – rola nauczyciela.

 

 

 1. Prawidłowe formułowanie wymagań edukacyjnych i obowiązek ich dostosowania do indywidualnych potrzeb uczniów – wzór zapisów, instruktaż działania.

 

 1. Prawidłowe stosowanie prawa ucznia do podwyższenia oceny przewidywanej.
  Czy podawanie informacji o ocenach niedostatecznych miesiąc przed klasyfikacją w świetle nowych zasad oceniania jest uzasadnione?

 

 1. Prawidłowe stosowanie zasady jawności ocen, dostępu uczniów i rodziców do ocenionych prac klasowych oraz prawa do uzasadnienia oceny.

 

 1. Jak w praktyce realizować prawo rodziców do informowania ich o postępach
  i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.