PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE/PRZEDSZKOLU PO ZATRUDNIENIU SPECJALISTÓW – PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI KURATORA OŚWIATY

Liliana Zientecka

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

– 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, specjaliści i nauczyciele zatrudnieni w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i przedszkola, wszyscy zainteresowani.

METODY I FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

1. Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.

 

2. Metoda rozwijania praktycznych umiejętności zarządzania oświatą w formie dyskusji za pośrednictwem czatu, prezentacji dobrych praktyk i wzorów dokumentów do
wykorzystania.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po szkoleniu (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Szanowni Państwo

 

Od września 2022 r w polskim systemie oświaty obowiązuje standard zatrudnienia specjalistów. Ta sytuacja zmienia paradygmat udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach i przedszkolach. W kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 zakłada się kontrole kuratorium oświaty z realizacji zmiany wdrożonej we wrześniu 2022 r. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”.

 

Zapraszam na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawidłowej organizacji wsparcia uczniów po implementacji nowych przepisów. Jak zwykle przygotowałam bogaty zestaw wzorów dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie i dokumentowanie wsparcia uczniów realizowanego w szkole/przedszkolu.

Liliana Zientecka

CEL SZKOLENIA:

1. Uczestnik szkolenia zdobędzie uporządkowaną wiedzę z zakresu zasad wspierania ucznia w rozwoju w szkole/przedszkolu.

 

2. Uczestnik szkolenia rozwinie własne umiejętność planowania pracy specjalistów i dokumentowania wsparcia ucznia udzielanego przez nauczycieli i specjalistów.

 

3. Uczestnik szkolenia zostanie przygotowany i zmotywowany do wdrożenia nabytej wiedzy i umiejętności do bieżącej pracy szkoły/przedszkola.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zakładane rezultaty wprowadzenia standaryzacji zatrudnienia specjalistów jako model włączającej szkoły/włączającego przedszkola.

 

2. Zasady pełnego wdrożenia przepisów o organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
1) rozpoznanie potrzeb uczniów – wzór arkusza obserwacji;
2) prawidłowe planowanie zakresu udzielanej pomocy pp – wzór rekomendacji;
3) współdziałanie z rodzicami – wzór informacji;

4) ocena efektywności udzielanej pomocy – wzór podsumowania wsparcia;

 

3. Istota dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów objętych wsparciem w ramach pomocy pp i kształceniem specjalnym – instruktaż działania.

 

4. Prawidłowo prowadzona dokumentacja pomocy pp – wykaz dokumentacji.

 

5. Organizacja pomocy pp i kształcenia specjalnego w statucie szkoły po zmianach – wzory zapisów dla szkoły i przedszkola.

 

6. Organizacja pracy specjalistów – wzory zakresów zadań specjalistów.

 

7. Udzielanie wsparcia uczniom w toku bieżącej pracy – wzór zakresu zadań nauczycieli.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.