PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024. WYNIKI I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY.

Leszek Zaleśny

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA

12.06.2023 9:00-13:00

27.06.2023 9:00-13:00

CENA SZKOLENIA:

379zł

ADRESACI:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele zainteresowani tematem.

FORMA SZKOLENIA:

Webinar.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY:

Nadzór pedagogiczny jako istotny element polskiego prawa oświatowego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Uporządkowanie wiedzy na temat trybu podsumowania nadzoru pedagogicznego.

KORZYŚCI:

– utrwalenie wiadomości o nadzorze pedagogicznym w aktualnym kształcie prawnym,

– przypomnienie mechanizmu ”trzech kroków milowych” w zakresie obowiązującego nadzoru pedagogicznego,

– udoskonalenie umiejętności konstruowania planu nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mijającego roku szkolnego 2023/2024 i nadchodzącego 2024/2025 oraz w zetknięciu z potrzebami organów nadzoru pedagogicznego,

– przypomnienie czynności dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

PROGRAM:

  1. Nadzór pedagogiczny dyrektora jednostki systemu oświaty w świetle aktualnych przepisów (ustawa Prawo oświatowe i przepisy wykonawcze).
  2. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w jednostce systemu oświaty za rok szkolny 2023/2024 (wnioski).
  3. ”Trzy kroki milowe” w zakresie nadzoru pedagogicznego na przełomie roku szkolnego 2023/2024 i 2024/2025 (dyrektor – rada pedagogiczna – dyrektor) – wnioski i rekomendacje do planowania.
  4. Podsumowanie innych działań w jednostce systemu oświaty w roku szkolnym 2023/2024.
  5. Projekty zmian w nadzorze pedagogicznym.
  6. Dyskusja w ramach tematyki webinaru.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.