PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY ORAZ WNIOSKI I WYNIKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

23.05.2024r 8:00-12:00

27.05.2024r 12:00-15:30

6.06.2024r 12:00-15:30

CENA SZKOLENIA:

– 380zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Warsztat jest skierowane do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny połączony z praktycznym warsztatem

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych, prezentację oraz wnioski i wyniki z planu nadzoru pedagogicznego za rok 2023/2024

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Zbliża się koniec roku szkolnego 2023/2024 nadszedł więc czas, aby podsumować pracę szkoły/placówki oświatowej w postaci wniosków i wyników z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/2024.

 

W myśl art. 69 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe, Dyrektor jest zobowiązany „nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego” przedstawić Radzie Pedagogicznej „ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły”.

 

Celem szkolenia będzie podsumowanie roku szkolnego 2023/2024 z uwzględnieniem: zmian prawnych, które weszły w tym roku szkolnym, kierunków polityki oświatowej państwa, klasyfikacji i promocji uczniów polskich i ukraińskich uchodźców, zebrania podsumowującego pracę szkoły/placówki.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawy prawne w roku szkolnym 2023/2024 w kontekście konstruowania wniosków i wyników z nadzoru pedagogicznego.

 

 

1) Kierunki Realizacji Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 2023/2024 – praktyczne podejście do kierunków polityki oświatowej.

2) Przepisy prawa i zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego od roku szkolnego 2023/2024 – przypomnienie zmienionych przepisów.

3) Przepisy w zakresie organizacji kształcenia uczniów-ukraińskich uchodźców w roku 2023/2024 r.

 

II. Zebranie podsumowujące pracę szkoły/placówki w roku szkolnym 2023/2024: Dyrektor-Rada Pedagogiczna.

 

1) Organizacja pracy Rady Pedagogicznej w  roku szkolnym 2023/2024.

2) Rada klasyfikacyjna i Rada podsumowująca pracę szkoły/placówki – prawo i praktyka oraz przebieg i dokumentowanie zebrania Rady w sprawie klasyfikacji i promocji.

3) Zebranie Rady pedagogicznej w sprawie podsumowania pracy szkoły/placówki za rok 2023/2024.

4) Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku 2023/2024.

 

III. Informacje podsumowujące z działalności szkoły/placówki oraz ogólne wnioski i wyniki z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku 2023/2024.

 

IV. Dokumentacja sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024 w szkole/placówce – obligatoryjna i fakultatywna.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.