PRAKTYCZNA STRONA ZAŁATWIANIA SKARG W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE

Leszek Zaleśny

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA

05.06.2023 9:00-13:00

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy lub inni pracownicy jednostek systemu oświaty.

FORMA SZKOLENIA:

Webinar.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY:

Znajomość praktycznej strony załatwiania skarg

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Uporządkowanie wiedzy na temat sprawnego załatwiania skarg.

KORZYŚCI:

– utrwalenie wiadomości o skargach w systemie prawa,

– przypomnienie praktycznej strony załatwiania skarg („krok po kroku”),

– nabycie praktycznej umiejętności załatwiania skarg,

– przypomnienie czynności dyrektora w postępowaniu z anonimowymi skargami.

PROGRAM:

  1. Skargi w świetle aktualnych przepisów (ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo oświatowe i przepisy wykonawcze).
  2. Czego może dotyczyć skarga (zidentyfikuj, czy to skarga)?
  3. „Krok po kroku” – praktycznie – załatwiamy skargę.
  4. Postępowanie z anonimowymi skargami.
  5. Dyskusja w ramach tematyki webinaru.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.