PRAWNA STRONA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024.

Leszek Zaleśny

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy lub inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze, inne osoby zainteresowane tematyką.

FORMA SZKOLENIA:

Webinar.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY:

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat oceniania zachowania uczniów w szkołach.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Poznanie prawnych aspektów oceniania zachowania uczniów w zderzeniu z praktyką szkolną.

KORZYŚCI:

 1. Ukazanie najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących oceniania zachowania,
 2. Zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian prawa oświatowego
  w zakresie oceniania zachowania,
 3. Przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego funkcjonowania procesu oceniania zachowania uczniów.

PROGRAM:

 1. Trzy etapy regulacji prawnej oceniania zachowania uczniów:

a. Ustawy – ustawa o systemie oświaty i ustawa – Prawo oświatowe.

b. Rozporządzenia – rozporządzenia w zakresie oceniania wydane przez ministrów.

c. Przepisy wewnątrzszkolne – statut szkoły.

 1. Zakres regulacji ustawowej w sprawie oceniania zachowania uczniów – wzorzec oceniania.
 2. Zakres regulacji na poziomie rozporządzeń w sprawie oceniania zachowania uczniów – charakter techniczny.
 3. Praktyczne, szkolne, uregulowania w zakresie oceniania zachowania uczniów
  w szkole w r. szk. 2023/2024.
 4. Dyskusja w ramach tematyki szkolenia.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.