PRAWO RODZINNE I SKARGI RODZICÓW NA NAUCZYCIELI

Michał Łyszczarz

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

17.05.2024r 13:00-15:30

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół, placówek i przedszkoli.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie on-line.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Konflikt między rodzicami dziecka bardzo często przenosi się na kontakty ze szkołą, przedszkolem czy placówką. W przypadku rodziców w trakcie rozwodu, czy też świeżo po rozprawie rozwodowej bardzo często można spotkać się z żądaniem nieudzielania drugiemu z rodziców informacji o dziecku, żądaniem wykreślenia ucznia z listy, czy niewydawania dziecka drugiemu z rodziców po zakończonych zajęciach. Szkoła z reguły jest stawiana w sytuacji, w której żąda się od dyrektora i nauczycieli postawienia się po jednej ze stron konfliktu, często w takiej sytuacji zdarzają się skargi na nauczycieli, czy samego dyrektora. W toku szkolenia wskażemy Państwu właściwe sposoby postępowania, przytoczymy szereg przykładów z praktyki oraz postaramy się rozwiązać problemy, które Państwo nam wskażą.

PROGRAM:

  1. Granice władzy rodzicielskiej
  2. Ograniczenie opieki
  3. Prawo do informacji o dziecku
  4. Skargi na nauczycieli – jak reagowaćCo Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.