PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025. ARKUSZ ORGANIZACJI PRACY ORAZ JEGO WYKORZYSTANIE W MONITOROWANIU PRACY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Barbara Porębska

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

380zł

ADRESACI:

Warsztat jest skierowane do pracowników i kadry zarządzającej JST oraz Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych samorządowych.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny połączony z praktycznym warsztatem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych.

PROGRAM:

I. Zadania związane z opracowaniem arkusza organizacji pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

 

 • Tworzenie szkolnych planów nauczania w szkołach, przedszkolach oraz innych form wychowania przedszkolnego, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Planowanie zajęć wynikających i innych przepisów prawa i rozporządzeń oświatowych: wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia świetlicowe
 • Warunki i sposób organizowania nauki religii/ etyki w publicznych przedszkolach
  i szkołach.
 • Realizacja zajęć wychowania fizycznego oraz tworzenie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
 • Realizacja zajęć w klasach łączonych, tworzenia oddziałów, podziały na grupy na różnych zajęciach.
 • Sposoby i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
 • Zasady organizowania kształcenia specjalnego dla uczniów, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, indywidualnego nauczania na podstawie właściwych dokumentów.

 

II. Zatrudnianie nauczycieli w nowym roku szkolnym.

 • Różne formy zatrudnienia, etaty łączone, godziny ponadwymiarowe.
 • Uzupełnienia i ograniczenia etatów, grupy uprzywilejowane, specjaliści, pomoc nauczyciela, stanowiska kierownicze, obniżki godzin, stan nieczynny.
 • Wyliczenie ilości etatów dla specjalistów realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Warunki zatrudnienia nauczycieli niepełnosprawnych.
 • Zatrudnianie osób niebędących nauczycielami.

 

III. Wytyczne w sprawie działania szkół i przedszkoli – nowo obowiązujące rozporządzenie MEN.

 • Opiniowanie organizacji pracy szkoły: jakie dokumenty opiniujemy, z kim i w jakim czasie.
 • Harmonogram zasięgania opinii do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/2025.
 • Zatwierdzania arkusza organizacji i jego zmian.

 

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.