RADA PEDAGOGICZNA W SZKOLE – ZASADY WSPÓŁPRACY, KOMPETENCJE, UCHWAŁY RADY

Leszek Zaleśny

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów.

CENA SZKOLENIA:

– 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy lub inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze, inne osoby zainteresowane tematyką.

FORMA SZKOLENIA:

Webinar.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Znajomość kompetencji rady pedagogicznej w szkole i przedszkolu.

CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA:

Przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego stosowania zasad
współpracy i kompetencje rady pedagogicznej w jednostce systemu oświaty.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

– ukazanie najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących działalności rady pedagogicznej przedszkola, szkoły i placówki,

– zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów publicznych i niepublicznych szkół/przedszkoli/placówek) oraz nauczycieli na temat tworzenia oraz zmieniania regulaminu działalności rady pedagogicznej,

– przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego prowadzenia dokumentacji jednostki systemu oświaty w 2024 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pozycja prawna, skład i kompetencje rady pedagogicznej.

2. Miejsce rady pedagogicznej w zapisach statutów.

3. Uchwały rady pedagogicznej – konstrukcja uchwał, zasady ich podejmowania (jawnie czy tajnie).

4. Zawartość merytoryczna regulaminu działalności rady pedagogicznej przedszkola, szkoły i placówki – co zmieniamy szczególnie w okresie epidemii?.

5. Protokołowanie zebrań.

6. Przypadki szczególne z praktyki szkolnej.

7. Dyskusja w ramach tematyki webinarium.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.