Jak prawidłowo rozliczyć dotacje oświatowe otrzymane w roku 2023?

Katarzyna Zychowicz

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów.

CENA SZKOLENIA:

– 359zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest adresowane do pracowników samorządu odpowiedzialnych za naliczenie, kontrolę i rozliczenie dotacji oraz do nie samorządowych organów prowadzących szkoły i przedszkola wydatkujących i rozliczających środki z dotacji oświatowej.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych (uczestnicy otrzymają dokumenty prezentowane podczas szkolenia.)

 

– wsparcie trenera po szkoleniu.

WSTĘP:

Propozycja seminarium jest związana ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego, dnia 31 grudnia 2023, czyli ostatniego dnia w którym można dokonywać wydatków z dotacji za rok 2023.

 

Aby bez problemów przygotować i złożyć prawidłowe dokumenty rozliczeniowe warto już dziś przypomnieć sobie obowiązujące przepisy, sprawdzić prawidłowość naliczenia dotacji i ewentualnie interweniować w sytuacji gdyby wystąpiły nieprawidłowości.

 

Podjęcie skutecznych działań jest możliwe tylko do 31 grudnia 2023.

 

Analiza wystąpień pokontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazuje, że dotowanie jest jednym z bardziej problematycznych działań samorządu. Zasadne jest więc ciągłe podnoszenie kompetencji urzędników zajmujących się tymi zagadnieniami.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności oraz postawy pozwalające na uniknięcie ryzyka nieprawidłowości w naliczeniu, wydatkowaniu i rozliczeniu środków z dotacji. Oczekiwane korzyści – czyli co zyska uczestnik!

 

Wiedza

 

– Zna przepisy prawa i najważniejsze zasady wykorzystywane w obszarze dotowania oświaty nie samorządowej.
– Rozumie ryzyko związane możliwością zwrotów nieprawidłowo wydatkowanych środków.
– Wymienia obowiązki organu rejestrującego (dotującego) i terminowo je wykonuje.
– Wymienia obowiązki nie samorządowej jednostki oświatowej i terminowo je realizuje.
– Wie jak przekazać i rozliczyć dotacje celową na nagrody KEN.

 

Umiejętności

 

– Prawidło wylicza należną dotację.
– Monitoruje wysokość należnej dotacji, planuje zmiany do planów finansowych w razie takiej konieczności.
– Przeprowadza procedury związane z bonami na zakup laptopa dla nauczycieli szkół nie samorządowych.
– Proponuje zmiany w uchwale o naliczaniu, kontroli i rozliczaniu dotacji w swoim samorządzie jeżeli widzi taką potrzebę.

 

Postawy

 

– Angażuje się w jak najlepszą współpracę w obszarze dotacji oświatowych (dotyczy
– i organów dotujących jak biorców dotacji).
– Docenia wagę dobrej komunikacji i doprecyzowania zakresu danych niezbędnych do prawidłowego naliczenia dotacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

I CZĘŚĆ – wstęp ogólny

 

1. Przegląd aktów prawnych dotyczących dotacji wraz z aktualizacjami.

 

2. Przegląd aktów prawnych dotyczących bonów dla nauczycieli oraz nagród KEN

 

3. Uchwały samorządów w sprawie naliczenia, kontroli oraz rozliczenia dotacji

 

II CZĘŚĆ – druga (ostateczna) aktualizacja dotacji oświatowych na 30 września 2023

 


4.
Dzieci w wychowaniu przedszkolnym:
– podstawowa kwota dotacji w roku 2023;
– specjaliści w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w oświacie niepublicznej od 1 września 2022 i wpływ na wysokość przekazywanych dotacji.
– dzieci z Ukrainy w wychowaniu przedszkolnym.

 

5. Uczniowie w szkołach podstawowych:
– aktualizacje obowiązkowe i dodatkowe;
– uczniowie z Ukrainy w szkołach niepublicznych.

 

6. Dotowanie uczniów i dzieci objętych kształceniem specjalnym.

 

7. Zmienność uczniów i dzieci w trakcie roku kalendarzowego.

 

8. Zadanie bony dla nauczycieli w szkołach nie samorządowych.

 

9. Dotacja celowa na nagrody Komisji Edukacji Narodowej.

 

III CZĘŚĆ – prezentacja praktycznych, autorskich rozwiązań ułatwiających procedury

 

związane z dotowaniem raz minimalizujące ryzyko popełnienia błędów finansowych skutkujących zwrotem nadpłaconych środków finansowych.

 

 

IV CZĘŚĆ – dyskusja, pytania uczestników, sprawy bieżące.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.