SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W 2023/2024 R. WERYFIKACJA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ NA 2024 R PROGNOZA REZERWY OŚWIATOWEJ W 2024 R.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

7.05.2024r. 8:00-12.00

CENA SZKOLENIA:

– 380zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników i kadry zarządzającej oświatą w placówkach publicznych oraz dla pracowników i kadry zarządzającej JST, która ma w swoich obowiązkach zadania z zakresu oświaty.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie online w formie warsztatowej (przy bazie SIO2) podzielone na część prawną i praktyczno-warsztatową.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z prawnymi obowiązkami w ramach finansowania zadań oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian od roku szkolnego 2023/2024 w ramach Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej oraz związanymi z tym obowiązkami i odpowiedzialnością Dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

 

Zostaną przedstawione szczegółowo obowiązki i zadania placówki oświatowej i JST
w związku z:
– prowadzeniem w ciągu całego roku szkolnego 2023/2024 bazy SIO2 tj. rozpoczęcie i zakończenie roku, zmiany w ciągu roku.
– weryfikacją danych w bazie SIO2 w celu naliczenia subwencji oświatowej na 30 września 2023 r. i rezerwy subwencyjnej na rok 2024 r.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Finanse oświatowe – subwencja i dotacja oświatowa w 2024r.a) Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i akty wykonawcze do ustaw – zmiany w roku 2023 r.b) Naliczenie subwencji oświatowej – nadzór i kontrola samorządu i zadania placówki oświatowej.
  c) Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2024r.: dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia, algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w roku bazowym.
  d) Analiza subwencji oświatowej w roku 2024. Prognozowane zmiany
  systemowe finansowania oświaty po 2024 r.
  e) Dotacje dla szkół/przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST.
 2. Weryfikacja danych w modułach: Uczeń, Oddziały, Nauczyciel, Dane zbiorcze.
 3. Odpowiedzialność i obowiązki Dyrektora oraz pracowników odpowiedzialnych (administratorów SIO2) za finansowanie oświaty tzn. za wprowadzone dane do SIO2.
 4. Prowadzenie bazy SIO2 w ciągu całego roku szkolnego tj. rozpoczęcie roku, zmiany w ciągu roku oraz zakończenie roku – zadania, obowiązki, najczęściej popełniane błędy.
 5. Uczeń ukraiński w polskim systemie oświaty, a baza SIO2. Kontynuacja
  kształcenia ukraińskich uchodźców w polskim systemie oświaty w roku szkolnym 2023/2024r. Rola systemu SIO2 w poprawnym naliczaniu Funduszu pomocy.
 6. Strefa dla zalogowanych/pracownika. Analiza raportów tj. danych Ucznia, Nauczyciela, Danych zbiorczych w odniesieniu do naliczenia subwencji oświatowej 2024 r. i sprawozdawczości w roku szkolnym 2023/2024.
 7. Kontrole zewnętrzne w placówce oświatowej. Przegląd przykładowych
  protokołów po kontroli NIK i Krajowej Administracji Skarbowej, które mają upoważnienia MEiN w tym zakresie.
 8. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2, w świetle RODO.
 9. Wsparcie merytoryczne i techniczne MEiN – funkcji i zadania centrum pomocy SIO2.
 10. Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki i jej obowiązki w zarządzaniu
  informatycznym bazą SIO2, RSPO, SIOEO i inne.
 11. Pytania i odpowiedzi. Studia przypadków – najczęstsze błędy i problemy szkół i placówek oświatowych w toku pracy w systemie SIO2.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.