SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W 2023/2024 R. DLA SZKÓŁ PRZYSZPITALNYCH. Zmiany w przepisach od 1 stycznia 2024r. w bazie SIO. Weryfikacja subwencji oświatowej na 2024 r. I rezerwa oświatowa w 2024 r.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

22.05.2024r. 9:00-13.00

 

CENA SZKOLENIA:

– 380zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników i kadry zarządzającej oświatą w szkołach przyszpitalnych publicznych i niepublicznych, którzy mają w swoich obowiązkach zadania z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych w bazie SIO2.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie online w formie warsztatowej (przy bazie SIO2) podzielone na część prawną i praktyczno-warsztatową.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu:

 

szczegółowe zapoznanie uczestnika z prawnymi obowiązkami w ramach finansowania zadań oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian od roku szkolnego 2023/2024 w ramach Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej w placówce przyszpitalnej.

 

– przypomnienie obowiązków i odpowiedzialności Dyrektora szkoły/placówki oświatowej w ramach gromadzenia i przetwarzania danych w systemie SIO w ciągu całego roku szkolnego w szkole przyszpitalnej.

 

– weryfikacje danych w bazie SIO2 w związku ze sprawozdawczością roczną oraz w celu naliczenia subwencji oświatowej na 2024 r. i rezerwy subwencyjnej na rok 2024 r. w szkole przyszpitalnej.

 

– przedstawienie zmian w przepisach w zakresie sprawozdawczych danych w bazie SIO2 od 8 grudnia 2023 r. i 1 stycznia 2024. W szkole przyszpitalnej.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Finanse oświatowe – subwencja i dotacja oświatowa w w placówce przyszpitalnej.
 2. Analiza subwencji/dotacji oświatowej w roku W placówce przyszpitalnej. 
 3. Weryfikacja danych w modułach: Uczeń, Oddziały (m.in. funkcjonowanie grup wychowawczych), Nauczyciel (proces zatrudnienia, awans, nieobecności, kwalifikacje itd.), Dane zbiorcze w placówce przyszpitalnej.
 4. Zmiany w przepisach w zakresie sprawozdawczych danych w bazie SIO2 od 8 grudnia 2023 r. i 1 stycznia 2024. 
 5. Odpowiedzialność i obowiązki Dyrektora oraz pracowników odpowiedzialnych (administratorów SIO2) za finansowanie oświaty tzn. za wprowadzone dane do SIO2 w placówce przyszpitalnej

 

 1. Prowadzenie bazy SIO2 w ciągu całego roku szkolnego w placówce przyszpitalnej tj. rozpoczęcie roku, zmiany w ciągu roku oraz zakończenie roku – zadania, obowiązki, najczęściej popełniane błędy.

 

 1. Uczeń ukraiński w polskim systemie oświaty – w placówce przyszpitalnej, a baza SIO2.

 

 1. Strefa dla zalogowanych/pracownika. Analiza raportów danych Ucznia, Nauczyciela, Danych zbiorczych w odniesieniu do naliczenia subwencji oświatowej 2024 r. i sprawozdawczości w roku szkolnym 2023/2024.

 

 1. Kontrole zewnętrzne w placówkach przyszpitalnych. Przegląd przykładowych protokołów po kontroli NIK i Krajowej Administracji Skarbowej, które mają upoważnienia MEN w tym zakresie.

 

 1. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2, w świetle RODO w placówce przyszpitalnej.

 

 1. Wsparcie merytoryczne i techniczne MEN – funkcji i zadania centrum pomocy SIO2 w placówce przyszpitalnej.

 

 1. Centrum Informatyczne Edukacji i jej obowiązki w zarządzaniu informatycznym bazą SIO2, RSPO, SIOEO i inne.

 

 1. Pytania i Studia przypadków – najczęstsze błędy i problemy szkół i placówek przyszpitalnych w toku pracy w systemie SIO2.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.