STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO, ZADANIA DYREKTORA.

Liliana Zientecka

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

349zł

ADRESACI:

Organy prowadzące jednostki oświatowe, a także dyrektorzy, nauczyciele i specjaliści publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

FORMA SZKOLENIA:

  1. Wykład informacyjny w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
  2. Rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu szkolenia poprzez dyskusję, prezentację dobrych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia szkolenia,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po szkoleniu (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Szanowni Państwo

 

Zmiany w kodeksie rodzinnym wprowadzone w lipcu br. nałożyły, na organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Ustawodawca ustalił okres 6 miesięcy na proces przygotowania i wdrożenia tych zasad w sposób sformalizowany w każdej jednostce oświatowej. To oznacza, że prace nad tym dokumentem powinny zostać wszczęte w lutym br. a najpóźniej 15 sierpnia muszą być formalnie przyjęte.

 

Zapraszam na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy o podstawach prawnych regulujących ochronę małoletnich, zakresie i charakterze wypracowania standardów ochrony małoletnich w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także trybie formalnego przyjęcia tego dokumentu.

 

Liliana ZIENTECKA

KORZYŚCI:

 1. Uczestnik szkolenia pozna podstawy prawne ochrony małoletnich w Polsce.
 2. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie opracowania lokalnych standardów ochrony małoletnich.
 3. Uczestnik szkolenia zostanie zmotywowany i przygotowany do procesu wdrożenia standardów ochrony małoletnich w swoim środowisku.

PROGRAM:

 1. Ochrona małoletnich w polskim porządku prawnym – zadania systemu oświaty.
 2. Odpowiedzialności organu prowadzącego i dyrektora jednostki oświatowej za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Sankcje za brak formalnego wdrożenia standardów ochrony małoletnich.
 3. Procedury rozpoznawania zjawisk krzywdzenia dzieci w środowisku rodzinnym, w szkole, wśród rówieśników, a także w sieci – wzory procedur do zastosowania.
 4. Procedury formalnego reagowania na rozpoznane zjawiska krzywdzenia małoletnich – wzory procedur do zastosowania.
 5. Obowiązek systematycznego monitorowania i modyfikacji przyjętych standardów ochrony – wzory procedur do zastosowania.
 6. Proces budowania polityki ochrony małoletnich w lokalnych strukturach systemu oświaty – instruktaż działania dla organu prowadzącego i dla dyrektora.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.