WDRAŻANIE I MONITOROWANIE STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH.

Michał Łyszczarz

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

– 349zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół, placówek i przedszkoli.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie on-line.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych wraz ze wzorami wymaganych dokumentów,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

WSTĘP:

Nowe standardy ochrony małoletnich to szereg procedur i zasad postępowania, których opracowania wymaga nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Opracowanie standardów należeć będzie do obowiązków organu zarządzającego jednostką organizacyjną systemu oświaty, a więc do dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki. Standardy wymagają jednak od dyrektora nie tylko zestawu nowych procedur, ale również wskazania i przeszkolenia osoby, która będzie odpowiadała za składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na szkodę małoletniego, czy zawiadamianie sądu opiekuńczego.

 

W każdej szkole, przedszkolu czy placówce powinna się również znaleźć osoba odpowiedzialna za przygotowanie personelu do stosowania nowych standardów.
Jednocześnie czas na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych zmian nie jest długi, bowiem już w połowie sierpnia 2024 r. w każdej jednostce systemu oświaty standardy muszą funkcjonować, zatem nie tylko mają zostać wprowadzone, ale również nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają je stosować w praktyce. Oznacza to stosunkowo krótki czas na wprowadzenie regulacji określających m.in.:

 

– zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki;

 

– zasady podejmowania interwencji przez placówki oświatowe w razie podejrzenia krzywdzenia małoletniego;

 

– procedury składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego;

 

– zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;

 

– wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone; itd.

 

W toku szkolenia przekażemy Państwu gotowe wzory procedur oraz wskażemy, w jaki sposób standardy mają zostać wdrożone.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jakie procedury składają się na standardy ochrony małoletnich;

 

2. Przykłady dokumentów wraz z omówieniem;

 

3. Zasady wdrażania standardów;

 

4. Kiedy zawiadamiać sąd opiekuńczy o naruszeniach;

 

5. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów oraz do kontaktu z sądem opiekuńczym i instytucjami zajmujących się ochroną małoletnich;

 

6. O jakich naruszeniach zawiadamiać sąd;

 

7. Zasady dokumentowania incydentów zagrażających dobru małoletniego;

 

8. Monitoring i ocena podejmowanych działań;

 

9. Terminy wdrożenia standardów.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.