WOPFU I IPET W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Szkolenie dedykowane Nauczycielom i Specjalistom szkolnym.

Katarzyna Nowakowska

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA

28.06.2023 9:00-13:00

CENA SZKOLENIA:

359zł

ADRESACI:

Specjaliści szkolni i nauczyciele.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie online.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY:

Podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie opracowania WOPFU i IPET jako podstawowych dokumentów we wdrażaniu zapisów zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Uczestnik szkolenia:

 • – zna podstawy prawne dotyczące realizacji wsparcia psychologiczno- pedagogicznego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym uczniów z niepełnosprawnością;
 • – potrafi interpretować zapisy zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dotyczące zarówno diagnozy, jak i zaleceń postdiagnostycznych;
 • – potrafi opracować dokumenty niezbędne do realizacji kształcenia specjalnego, WOPFU i IPET;
 • – zna zasady zintegrowanej współpracy nauczycieli i specjalistów w realizacji kształcenia specjalnego;
 • – potrafi zaplanować i zrealizować działania w zakresie wsparcia
  post-diagnostycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

KORZYŚCI:

Efektywna realizacja zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawidłowo skonstruowane dokumenty niezbędne do realizacji kształcenia specjalnego – WOPFU i IPET.

PROGRAM:

 1. Dwutorowość orzekania o niepełnosprawności w Polsce – orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jako akt prawa administracyjnego.
 3. Podstawy prawne regulujące kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami.
 4. Działania włączające jako obowiązek szkoły.
 5. Dla kogo WOPFU i IPET?
 6. Obowiązki szkoły w zakresie realizacji kształcenia specjalnego.
 7. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – fundament opracowania IPET i organizacji kształcenia uczniów.
 8. WOPFU a ocena funkcjonalna.
 9. Obserwacja ucznia jako metoda zbierania danych do oceny funkcjonalnej.
 10. IPET – krok po kroku. Struktura oraz poszczególne etapy opracowywania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
 11. Racjonalne dostosowania i modyfikacje – ich rola w planowaniu wsparcia edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów.
 12. Funkcja edukacyjna i terapeutyczna IPET.
 13. Ocena efektywności działań prowadzonych w ramach realizacji IPET.
 14. Współpraca z rodzicami ucznia z niepełnosprawnością:

– rola rodziców w prowadzeniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;

– włączenie rodziców w tworzenie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET).Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.