WSPÓŁPRACA DYREKTORA Z ORGANAMI PRZEDSZKOLA/SZKOŁY/PLACÓWKI

Leszek Zaleśny

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA

19.06.2023 9:00-13:00

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy lub inni pracownicy jednostek systemu oświaty.

FORMA SZKOLENIA:

Webinar.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY:

Znajomość praktycznej strony „dobrej” współpracy dyrektora z organami jednostki systemu oświaty.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Uporządkowanie wiedzy na temat prawnej strony współpracy organów jednostki systemu oświaty.

KORZYŚCI:

– utrwalenie wiadomości o organach szkół i przedszkoli (dyrektor, rada szkoły/przedszkola, rada pedagogiczna i rada rodziców, samorząd uczniowski),

 

– zaznajomienie z aktualną sytuacją prawną wymienionych organów.

PROGRAM:

  1. Pozycja prawna, skład i kompetencje poszczególnych organów.
  2. Organy szkoły w statucie.
  3. Wypowiedzi prawne kolegialnych organów – uchwały – zasady podejmowania (jawnie czy tajnie).
  4. Regulaminy poszczególnych organów – co powinny zawierać.
  5. Protokołowanie zebrań.
  6. Przypadki szczególne z praktyki szkolnej.
  7. Dyskusja w ramach tematyki webinaru.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.