ZADANIA JST I DYREKTORÓW SZKÓŁ W ZWIĄZKU Z OCZEKIWANYMI ZMIANAMI W POLSKIEJ SZKOLE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WDROŻENIA PODWYŻEK DLA NAUCZYCIELI?

Katarzyna Zychowicz

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów

CENA SZKOLENIA:

  • 360zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Seminarium jest adresowane do pracowników samorządu odpowiedzialnych za zarządzanie finansami na zadania oświatowe, dyrektorów CUW, dyrektorów szkół.

FORMA SZKOLENIA:

Wykład interaktywny z prawno-praktycznym szkoleniem.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,
– pakiet materiałów merytorycznych (uczestnicy otrzymają dokumenty prezentowane podczas szkolenia.)
– wsparcie trenera po szkoleniu.

WSTĘP:

W środowisku oświaty samorządowej, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców dzieci w wieku szkolnym w związku z oczekiwaną zmianą polityki oświatowej państwa po wyborach 15 października 2024, pojawiło się wiele pytań jak się dobrze przygotować do zmian czekających polską oświatę.

Jak zmieni się finansowanie zadań oświatowych w związku za zapowiadanymi podwyżkami dla nauczycieli? Od kiedy uczniowie będą zwolnienie z odrabiania zadań domowych? Co z edukacją domową?

Równocześnie warto się dowiedzieć jak zmieniają się wagi w proponowanym na rok 2024 algorytmie podziału subwencji oświatowego.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności oraz postawy pozwalające optymalne planowanie i wydatkowanie środków finansowych na zadania oświatowe na podstawie projektu podziału subwencji oświatowej oraz uporządkowanie wiadomości co do oczekiwanych zmian w prawie oświatowym po powołaniu nowego Ministra Edukacji. Oczekiwane korzyści – czyli co zyska uczestnik!

 

Wiedza
• Wie jakie zmiany są proponowane w zakresie funkcjonowania systemu oświaty w roku 2024, przewiduje działania organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły pozwalające przygotować się do nowych rozwiązań.
• Zna zasady podziału algorytmu subwencji oświatowej i rozpoznaje możliwości optymalnego wykorzystania algorytmu w roku 2024.

 

Umiejętności
• Analizuje propozycje zawarte w umowie koalicyjnej oraz programach
wyborczych pod kątem swojej szkoły albo jednostki samorządu terytorialnego.
• Ocenia potencjalnie pozytywne i potencjalnie negatywne skutki przedstawionych propozycji.
• Monitoruje zmieniające się prawo dotyczące subwencji oświatowej.

 

Postawy
• Z zainteresowanie oczekuje zmian prawa oświatowego, ma poczucie gotowości do ich wdrażania.
• Angażuje dyrektorów do współpracy i poczucia odpowiedzialności za finansową stronę bieżącego funkcjonowania kierowanej przez siebie jednostki oświatowej.
• Jest zainteresowany zagadnieniami związanymi z zarządzaniem strategicznym wydatkami szkół.

PROGRAM SZKOLENIA:

I CZĘŚĆ – najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem, dyrektorami i nauczycielami w związku z oczekiwanymi zmianami prawa i aktualności.

1. Zmniejszenie liczby godzin religii dla uczniów.
2. Edukacja domowa.
3. Co z zadaniami domowymi?
4. Ograniczenie podstaw programowych.

 

II CZĘŚĆ – Oczekiwane podwyżki dla nauczycieli.
1. Analiza projektu/rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2. Analiza projektu/rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ma na celu ujednolicenia dla wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowych tygodniowego wymiaru godzin przeznaczonych na nauczanie języka mniejszości narodowej, prowadzonej w formie dodatkowej nauki tego języka.
3. Zapisy ustawy budżetowej dotyczącej nauczycieli.
4. Zapisy ustawy okołobudżetowej dotyczącej nauczycieli.

 

III CZĘŚĆ – subwencja oświatowa w roku 2024 a planowane podwyżki
1. Zapisy dotyczące zwiększenie subwencji oświatowej w związku z planowanymi podwyżkami.
2. Przewidywane subwencja dla JST na zabezpieczenie kwot na podwyżki dla nauczycieli przedszkoli.
3. Wpływ zwiększenia subwencji oświatowej na kwoty dotacji podmiotowych dla oświaty niesamorządowej.
4. Algorytm podziału subwencji oświatowej- praktyczne omówienia najważniejszych wskaźników i ich przydatności do planowania budżetu gminy/powiatu, planów finansowych szkół i przedszkoli- na przykładzie algorytmu podziału na rok 2024.
5. Szczegółowa analiza metryczki subwencji oświatowej.

 

IV CZĘŚĆ – bieżące zmiany prawa

  1. Plany w zakresie zmian zasad dotowania oświaty niesamorządowej.
  2. Edukacja domowa.
  3. Lex Kamilek – nowe obowiązki dyrektorów szkół.
  4. Inne  istotne zmiany prawne od 1 stycznia 2024 do 5 dni roboczych przed datą szkolenia.

 

V CZĘŚĆ – dyskusja, pytania uczestników, sprawy bieżące.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.