OCENIANIE UCZNIÓW W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025.

Leszek Zaleśny

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

10.10.2024r 9:00-12:00

CENA SZKOLENIA:

– 379zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy lub inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze, inne osoby zainteresowane tematyką.

FORMA SZKOLENIA:

Webinar.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat oceniania uczniów w szkołach.

CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA:

Poznanie prawnych aspektów oceniania uczniów w zderzeniu z praktyką szkolną.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

– ukazanie najważniejszych uregulowań  prawnych dotyczących oceniania,

 

– zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian prawa oświatowego w zakresie oceniania, w tym także w okresie zawieszenia pracy szkoły (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość),

 

– przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego funkcjonowania procesu oceniania uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Trzy etapy regulacji prawnej oceniania uczniów:
  • Ustawy – ustawa o systemie oświaty i ustawa – Prawo oświatowe.
  • Rozporządzenia – rozporządzenia w zakresie oceniania wydane przez ministrów.
  • Przepisy wewnątrzszkolne – statut szkoły.
  1. Zakres regulacji ustawowej w sprawie oceniania uczniów – wzorzec oceniania.
  2. Zakres regulacji na poziomie rozporządzeń w sprawie oceniania uczniów – charakter techniczny.
  3. Praktyczne, szkolne, uregulowania w zakresie oceniania uczniów w szkole w r. szk. 2024/2025.
  4. Dyskusja w ramach tematyki szkolenia.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.