Szkolenia otwarte

Nasze szkolenia otwarte wyróżniają się formą od klasycznych webinarów dostępnych na rynku

Dokładamy wszelkich starań, aby ich formuła jak najmniej odbiegała od standardów szkoleń stacjonarnych. Wyróżnia nas kontakt z Trenerem, który nie ogranicza się jedynie do słuchania wykładu, uczestnicy biorą czynny udział w szkoleniu, mogą zadawać pytania na każdym etapie szkolenia, w formie jaka im najbardziej pasuje – pisemnie na czacie lub za pomocą mikrofonu.

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w szkoleniu otwartym każdorazowo otrzymasz:

Ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez Wykładowcę prowadzącego spotkanie.

Certyfikat potwierdzający twój udział w szkoleniu.

Darmowe konsultacje.

Zdjęcie Simplygrow

Zapraszamy do zapoznania się z programami naszych szkoleń, które znajdują się poniżej.

REJESTR SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM

w placówce oświatowej

dowiedz się więcej >

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SZKOLE

dowiedz się więcej >

PRAWO RODZINNE I SKARGI RODZICÓW NA NAUCZYCIELI

dowiedz się więcej >

NOWA PERSPEKTYWA WSPIERAJĄCO-INTERWENCYJNA. DZIAŁANIE OSOBY WSPIERAJĄCEJ I INTERWENTA

dowiedz się więcej >

OBSERWACJA ZAJĘĆ ORAZ ROLA MENTORA W AWANSIE ZAWODOWYM NAUCZYCIELA POCZĄTKUJĄCEGO

dowiedz się więcej >

PRAWNA STRONA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024.

dowiedz się więcej >

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH

w świetle zbliżającego się zakończenia roku szkolnego 2023/2024

dowiedz się więcej >

ROLA ZARZĄDZEŃ (PRAKTYCZNIE) W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI W 2024 R.

dowiedz się więcej >

DOBRA WSPÓŁPRACA W MIEJSCU PRACY ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI, I INNYM FORMOM NIEDOZWOLONYM W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

dowiedz się więcej >

JESZCZE RAZ O WDROŻENIU STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

– prezentacja obowiązkowej dokumentacji dyrektora i JST

dowiedz się więcej >

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Rekrutacja i arkusz organizacji na rok szkolny 2024 /2025.

dowiedz się więcej >

ARKUSZ ORGANIZACYJNY

Arkusz organizacyjny w placówce oświatowej w roku szkolnym 2024/25 w aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym.

dowiedz się więcej >

ANALIZA I WERYFIKACJA DANYCH W SYSTEMIE SIO Z WYKORZYSTANIEM RAPORTÓW SIO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, SZKOŁY PRZEDSZKOLA.

Jak efektywnie wykorzystywać dane w raportach SIO przy weryfikacji danych do subwencji i dotacji oświatowych oraz profesjonalnego zarządzania bazą SIO przez Dyrektora placówki.

dowiedz się więcej >

ANALIZA I WERYFIKACJA DANYCH W SYSTEMIE SIO Z WYKORZYSTANIEM RAPORTÓW SIO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jak efektywnie wykorzystywać dane w raportach SIO do efektywnego zarządzania finansami oświatowymi, weryfikacji danych do subwencji i dotacji oświatowych oraz prowadzenia skutecznego nadzoru nad placówkami oświatowymi?

dowiedz się więcej >

SPECJALISTA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

Obowiązki, odpowiedzialność i dokumentowanie pracy psychologa, pedagoga specjalnego, terapeuty, logopedy, pedagoga szkolnego i przedszkolnego oraz doradcy zawodowego w kontekście stosowanie przepisów prawa i dobrej praktyki.

dowiedz się więcej >

JAK OPTYMALNIE ORGANIZOWAĆ PRACĘ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I REALIZOWAĆ ZADANIA OŚWIATOWE, UWZGLĘDNIAJĄC ZMIANY W SUBWENCJI OŚWIATOWEJ NA ROK 2024?

dowiedz się więcej >

KONTROLA POPRAWNOŚCI POBRANIA I WYDATKOWANIA DOTACJI PRZEZ PRZEDSZKOLA

Jak przeprowadzić i przygotować się do kontroli?

dowiedz się więcej >

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA „OD A DO Z” W 2024 R.

w tym nowa część E akt osobowych

dowiedz się więcej >

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2024 R.

w pytaniach i odpowiedziach

dowiedz się więcej >

STATUT SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Aktualizacja i weryfikacji w myśl obowiązujących przepisów prawa i dobrej praktyki

dowiedz się więcej >

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH W ROKU 2024

dowiedz się więcej >

CZAS PRACY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

dowiedz się więcej >

AWANS ZAWODOWY

na stopień nauczyciela mianowanego według ,,starej” i ,,nowej” ścieżki awansu zawodowego

dowiedz się więcej >

JAK OPTYMALNIE ZORGANIZOWAĆ PRACĘ ŚWIETLICY SZKOLNEJ I ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO?

dowiedz się więcej >

NADZÓR DYREKTORA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY NAD ORGANIZACJĄ KSZTAŁCENIA DZIECI I UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

– co i jak kontrolować i w jakim zakresie wspomagać nauczycieli?

dowiedz się więcej >

NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY NAD PROCESEM OCENIANIA SZKOLNEGO

czyli jak sprawić, aby ocenianie było wspierające i motywujące.

dowiedz się więcej >

PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

Arkusz organizacji pracy oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowych

dowiedz się więcej >

ARKUSZE ORGANIZACJI SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Aktualne przepisy, optymalne rozwiązania.

dowiedz się więcej >

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

– zadania organu prowadzącego, zadania dyrektora.

dowiedz się więcej >

BIEŻĄCE ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

zadania jst i dyrektorów szkół w związku z oczekiwanymi zmianami w polskiej szkole ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia podwyżek dla nauczycieli?

dowiedz się więcej >

NALICZENIE, AKTUALIZACJA, WYRÓWNANIE, ROZLICZENIE I KONTROLA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA OŚWIATY NIESAMORZĄDOWEJ W ROKU 2024.

dowiedz się więcej >

JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ ARKUSZ ORGANIZACJI I PODJĄĆ DECYZJE ZWIĄZANE Z RUCHEM KADROWYM W PERSPEKTYWIE ZAPOWIADANYCH ZMIAN.

dowiedz się więcej >

KONTROLA ZARZĄDCZA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Praktyczne przygotowywanie i aktualizowanie wymaganych dokumenty w 2024 roku + aktualne wzory dokumentów

dowiedz się więcej >

AKTUALNE ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO W ROKU 2023/2024.

W aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym w niepublicznej placówce oświatowej.

dowiedz się więcej >

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

dowiedz się więcej >

AWANS ZAWODOWY W ROKU 2024/2025.

- w aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym.

dowiedz się więcej >

AWANS I OCENA PRACY W ROKU 2023/2024 W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

dowiedz się więcej >

KOMPENDIUM DYREKTORA I WICEDYREKTORA

dowiedz się więcej >

DECYZJE ADMINISTRACYJNE I KIEROWNICZE

Decyzje administracyjne i kierownicze wydawane w jednostce systemu oświaty.

dowiedz się więcej >

OCENA PRACY NIEPUBLICZNE

Ocena pracy nauczycieli w roku 2023/2024. Prawa, obowiązki oraz ocena pracy nauczycieli i dyrektora od 1 września 2023r. W niepublicznej placówce oświatowej.

dowiedz się więcej >

RADA PEDAGOGICZNA W SZKOLE

– zasady współpracy, kompetencje, uchwały rady

dowiedz się więcej >

STOSOWANIE PRZEPISÓW W SPRAWIE NAUCZYCIELSKICH KWALIFIKACJI W 2024 R

w okresie ruchu kadrowego – dla dyrektora, nauczyciela i kadrowca.

dowiedz się więcej >

OCENA PRACY - PUBLICZNE

Prawa, obowiązki oraz ocena pracy nauczycieli i dyrektora od 1 września br.

dowiedz się więcej >

OCENIANIE UCZNIÓW #2

Zgodne z prawem ocenianie, promowanie i klasyfikowanie uczniów w świetle zbliżającego się końca roku szkolnego 2023/2024.

dowiedz się więcej >

OCENIANIE UCZNIÓW #1

Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć poprawne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2024/2025.

dowiedz się więcej >

ORGANIZACJA POMOCY PP

Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu po zatrudnieniu specjalistów – przygotowanie do kontroli kuratora oświaty.

dowiedz się więcej >

POMOC PP NIEPUBLICZNE

Uniknie błędów i niesłusznych wydatków w kontekście kontroli SAMORZĄDU, NIK-u, KAS-u I INNE.

dowiedz się więcej >

POMOC PP PUBLICZNE

Jak poprawnie organizować pomoc pp i kształcenie specjalne oraz nie naruszać dyscypliny finansów publicznych. Uniknie błędów i niesłusznych wydatków w kontekście kontroli NIK-U, KAS-U, RIO-U i IN.

dowiedz się więcej >

ROZLICZANIE DOTACJI 2023r.

Jak prawidłowo rozliczyć dotacje oświatowe otrzymane w roku 2023?

dowiedz się więcej >

SIO DLA PORADNI

System informacji oświatowej w poradni psychologiczno-pedagogicznej, weryfikacja danych subwencyjnych, sprawozdawczość w 2024r.

dowiedz się więcej >

SIO DLA NIEPUBLICZNYCH

Sprawozdawczość w placówce niepublicznej w 2023 r. Analiza dotacji oświatowej za 2023 r.

dowiedz się więcej >

SIO DLA PUBLICZNYCH

System informacji oświatowej sprawozdawczość w 2023/2024 r. Weryfikacja subwencji oświatowej na 2024 r Prognoza rezerwy oświatowej w 2024 r.

dowiedz się więcej >

SIO DLA JST

Subwencja oświatowa w roku 2024 - aktualne przepisy i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego w związku ze sprawozdawczością 2023/2024, prowadzeniem nadzoru nad placówkami oświatowymi, subwencją i rezerwą oświatową w roku 2024. Sposoby przeprowadzania kontroli nowego SIO w placówce.

dowiedz się więcej >

SIO OD PODSTAW

Dla każdego kto zaczyna bądź krótko pracuje z bazą SIO.

dowiedz się więcej >

STATUT SZKOŁY PRAKTYCZNIE

Czy statut Twojej szkoły jest zgodny ze zmianami w prawie, które zaszły w 2024 r.?

dowiedz się więcej >

STATUTY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Co powinny zawierać, a czego należy unikać?

dowiedz się więcej >

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W NIEPUBLICZNEJ PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.

Obowiązki dyrektora w placówce niepublicznej.

dowiedz się więcej >

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE KANCELARIĄ I DOKUMENTACJĄ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

dowiedz się więcej >

ZMIANY W ROKU 2024

Zadania JST i dyrektorów szkół w związku z oczekiwanymi zmianami w polskiej szkole ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia podwyżek dla nauczycieli?

dowiedz się więcej >

ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO ALGORYTMU PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI W KONTEKŚCIE ZABEZPIECZENIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH W SAMORZĄDZIE.

dowiedz się więcej >

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

dowiedz się więcej >