Harmonogram

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń oraz odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników.

DATA SZKOLENIA

GODZINY

TEMAT

WYKŁADOWCA

KOSZT

BRAK

16 kwietnia 2024

12:00-15:30

JAK POPRAWNIE ORGANIZOWAĆ POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ORAZ NIE NARUSZAĆ DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Uniknie błędów i niesłusznych wydatków w kontekście kontroli NIK-u, KAS-u, RIO-u i in.

Renata Tomczyk

360zł

BRAK

18 kwietnia 2024

8:00-12:00

AWANS ZAWODOWY W ROKU 2023/2024

- w aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym.

Renata Tomczyk

350zł

NOWOŚĆ!

18 kwietnia 2024

9:00-13:00

CZY STATUT TWOJEJ SZKOŁY JEST ZGODNY ZE ZMIANAMI W PRAWIE, KTÓRE ZASZŁY W 2024 R.?

Leszek Zaleśny

360zł

BRAK

19 kwietnia 2024

8:00-12:00

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

Dla każdego kto zaczyna bądź krótko pracuje z bazą SIO

Renata Tomczyk

370zł

BRAK

22 kwietnia 2024

8:00-12:00

SPECJALISTA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU. OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DOKUMENTOWANIE PRACY PSYCHOLOGA, PEDAGOGA SPECJALNEGO, TERAPEUTY, LOGOPEDY, PEDAGOGA SZKOLNEGO I PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DORADCY ZAWODOWEGO W KONTEKŚCIE STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA I DOBREJ PRAKTYKI

Renata Tomczyk

360zł

NOWOŚĆ!

22 kwietnia 2024

9:00-13:00

JAK SPRAWNIE I SKUTECZNIE WDROŻYĆ POPRAWNE OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2024/2025.

Liliana Zientecka

360zł

BRAK

23 kwietnia 2024

8:00-12:00

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH W ROKU 2024

Renata Tomczyk

349zł

NOWOŚĆ!

23 kwietnia 2024

14.30-16.30

REJESTR SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM w placówce oświatowej

Michał Łyszczarz

295zł

NOWOŚĆ!

24 kwietnia 2024

9:00-13:00

JAK OPTYMALNIE ZORGANIZOWAĆ PRACĘ ŚWIETLICY SZKOLNEJ I ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO?

Aleksandra Kuźniak

360zł

BRAK

24 kwietnia 2024

9:00-13:00

OBSERWACJA ZAJĘĆ ORAZ ROLA MENTORA W AWANSIE ZAWODOWYM NAUCZYCIELA POCZĄTKUJĄCEGO

Leszek Zaleśny

360zł

BRAK

25 kwietnia 2024

8:00-12:00

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ - SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ W ROKU 2023/2024 r. ANALIZA DOTACJI OŚWIATOWEJ ZA 2023 r i 2024 r.

Renata Tomczyk

370zł

BRAK

26 kwietnia 2024

8:00-12:00

JAK POPRAWNIE ORGANIZOWAĆ POMOC PP I KSZTAŁCENIE SPECJALNE W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ

Uniknie błędów i niesłusznych wydatków w kontekście kontroli SAMORZĄDU, NIK-u, KAS-u I INNE

Renata Tomczyk

360zł

NOWOŚĆ!

26 kwietnia 2024

12:00-15:30

DOBRA WSPÓŁPRACA W MIEJSCU PRACY ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI, I INNYM FORMOM NIEDOZWOLONYM W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Renata Tomczyk

360zł

BRAK

29 kwietnia 2024

9:00-13:00

KONTROLA POPRAWNOŚCI POBRANIA I WYDATKOWANIA DOTACJI PRZEZ PRZEDSZKOLA – JAK PRZEPROWADZIĆ I PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI?

Aleksandra Kuźniak

360zł

BRAK

30 kwietnia 2024

8:00-12:00

OCENA PRACY NAUCZYCIELI W ROKU 2023/2024. PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ OCENA PRACY NAUCZYCIELI I DYREKTORA OD 1 WRZEŚNIA 2023R. W NIEPUBLICZNEJ PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Renata Tomczyk

360zł

BRAK

30 kwietnia 2024

9:00-15:00

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA „OD A DO Z” W 2024 R.

W TYM NOWA CZĘŚĆ E AKT OSOBOWYCH

Piotr Wąż

345zł

BRAK

6 maja 2024

8:00-12:00

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ dla JST

Renata Tomczyk

380zł

BRAK

6 maja 2024

9:00-11:00

NOWA PERSPEKTYWA WSPIERAJĄCO-INTERWENCYJNA. DZIAŁANIE OSOBY WSPIERAJĄCEJ I INTERWENTA

Bartosz Gagucki

280zł

BRAK

7 maja 2024

8:00-12:00

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

Sprawozdawczość w 2023/2024 r. Weryfikacja subwencji oświatowej na 2024 r prognoza rezerwy oświatowej w 2024 r.

Renata Tomczyk

380zł

BRAK

8 maja 2024

8:00-12:00

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE KANCELARIĄ I DOKUMENTACJĄ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Renata Tomczyk

350zł