SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ JST Subwencja oświatowa w roku 2024 - aktualne przepisy i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego w związku ze sprawozdawczością 2023/2024, prowadzeniem nadzoru nad placówkami oświatowymi, subwencją i rezerwą oświatową w roku 2024. Sposoby przeprowadzania kontroli nowego SIO w placówce.

Renata Tomczyk

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

12.08.2024r. 8:00-12.00

23.08.2024r. 8:00-12.00

9.09.2024r. 8:00-12.00

26.09.2024r. 12:00-15.30

CENA SZKOLENIA:

– 380zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników i kadry zarządzającej JST, która ma w swoich obowiązkach zadania z zakresu oświaty.

FORMA SZKOLENIA:

Spotkanie online w formie warsztatowej (przy bazie SIO) podzielone na część prawną i praktyczno-warsztatową.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne).

CEL SZKOLENIA:

Od ponad czterech lat, czyli roku szkolnego 2019/2020 r. dane do subwencji oświatowej naliczane są z Nowego SIO – tzw. SIO2. Na podstawie ART. 50 ust. 3-7 organ prowadzący potwierdza dane subwencyjne do MEN i jest odpowiedzialny za prowadzenie nadzoru oraz kontrolę jednostek podległych i rejestrowych. Często z uwagi na bardzo rozbudowany system SIO2 jest to bardzo trudne i czasochłonne zadanie.

 

Szkolenie ma na celu kompleksowe zapoznanie uczestnika z prawnymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi finansowania zadań oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian i planowanych zmian w ramach Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej oraz związanymi z tym obowiązkami i odpowiedzialnością dyrektora szkoły/placówki oświatowej oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

Najważniejszym obowiązkiem i odpowiedzialnością organu prowadzącego jest systematyczne prowadzenie nadzoru organizacyjnego, administracyjnego i finansowego nad prowadzonymi przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi. Na warsztacie zostaną technicznie omówione działania i czynności, które może podjąć jednostka samorządu terytorialnego w związku ze sprawozdawczością SIO2 tj. prowadzonym nadzorem, procedurą potwierdzania danych subwencyjnych i inne. Zostaną omówione przykładowe procedury kontroli i audytów baz SIO2 w tych jednostkach.

 

Na szkoleniu zaprezentowany zostanie sposób i zakres gromadzenia danych w nowym SIO2, sposoby ich przekazywania i udostępniania w raportach, terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych w systemie, konsekwencje związane z nieterminowym wprowadzaniem danych, najczęściej popełniane błędy i ich unikanie od strony jednostki samorządu terytorialnego i od strony dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
Funkcjonowanie bazy SIO2 zostanie zaprezentowane praktycznie za pomocą baz testowych SIO2 od strony:
1) administratora organu prowadzącego (baza SIO2 organu prowadzącego);
2) administratora kierownika jednostki – placówki oświatowej (baza SIO2 przedszkola/szkoły/placówki oświatowej).

 

Zostaną przedstawione szczegółowo obowiązki i zadania JST i placówki oświatowej w związku z prowadzeniem bazy SIO2 oraz naliczeniem subwencji oświatowej i rezerwy subwencyjnej na rok 2024.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.