Organizację szkolenia rozpoczynamy zawsze od dokładnej analizy Państwa potrzeb i oczekiwań. Podczas projektowania szkolenia pytamy zawsze o interesujący Państwa temat szkolenia, liczbę uczestników i ich zaawansowanie w obrębie wskazanej tematyki oraz preferowany przez Państwa termin szkolenia.

Wszystkie te elementy pozwalają na przygotowanie spersonalizowanej i zgodnej z oczekiwaniami oferty.

Czas trwania szkolenia oraz cena uzależnione są od tematyki i końcowych ustaleń z trenerem.

Poniżej znajdują się przykładowe tematy szkoleń jakie organizujemy na życzenie Klienta. W przypadku, gdyby nie znaleźli Państwo tego czego poszukują wśród naszych szkoleń – zapraszamy do kontaktu.

Zasady Efektywnej Współpracy ze Współczesnymi Rodzicami.

Autorytet Nauczyciela – Jak Go Zbudować, Wzmocnić i Utrzymać?

Skuteczna Komunikacja w Sytuacjach Trudnych dla Nauczycieli.

Motywacja Nauczycieli do Pracy – Wykorzystywanie Ukrytych Zasobów.

Motywacja Nauczycieli do Pracy – Wykorzystywanie Ukrytych Zasobów.

Metody Radzenia Sobie ze Stresem.

Jak Zaszczepić Się na Wypalenie Zawodowe – Radzenie Sobie ze Znużeniem i Przemęczeniem w Pracy.

Jak Zaszczepić Się na Wypalenie Zawodowe – Radzenie Sobie ze Znużeniem i Przemęczeniem w Pracy.

Ochrona i Wzmacnianie Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Placówce Oświatowej.

Jak Radzić Sobie z 'Trudną Klasą'? Strategie Zorientowane na Nauczyciela.

Rola Szkoły w Przeciwdziałaniu Przemocy Rówieśniczej: Aspekty Psychologiczne i Prawne.

Rola Nauczyciela Współorganizującego w Procesie Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wsparcie Uczniów w Sytuacji Kryzysowej z Wykorzystaniem Pracy w Zespołach Nauczycieli.

Uczeń ze Spektrum Autyzmu – Warsztat Praktycznych Umiejętności Nauczyciela.

Wsparcie dla Ucznia z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Lekkim w Szkole Ogólnodostępnej.

POBIERZ LISTĘ SZKOLEŃ