ROLA ZARZĄDZEŃ (PRAKTYCZNIE) W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI W 2024 R.

Leszek Zaleśny

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA

23.05.2023 9:00-13:00

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, inne osoby zainteresowane tematyką.

FORMA SZKOLENIA:

Webinar.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY:

Znajomość praktycznej strony stosowania zarządzeń w pracy szkoły i przedszkolu/placówki.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego stosowania zarządzeń w pracy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki w 2024 r.

KORZYŚCI:

 1. Zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej szkół, przedszkoli i placówek na temat zarządzeń,
 2. Przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego zarządzania szkołą, przedszkolem lub placówką,
 3. Umiejętność rozróżnienia zasad stosowania zarządzeń od decyzji administracyjnych i kierowniczych,
 4. Poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego
  związanego z zasadami wydawania zarządzeń niezbędnych w funkcjonowaniu szkoły, przedszkola lub placówki.

PROGRAM:

 1. Zarządzenia dyrektora – definicja i podstawy prawne stosowania.
 2. Stosowanie zarządzeń w oświacie – spojrzenie z różnorodnych perspektyw.
 3. Tworzenie zarządzenia – przykłady i praktyczne wzory.
 4. Wdrożenie zarządzenia w życie prawne jednostki systemu oświaty.
 5. Błędy w zarządzeniach – jak naprawiać – czynności dyrektora.
 6. Przechowywanie i archiwizowanie zarządzeń praktycznie.
 7. Dyskusja w ramach tematyki spotkania.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.