CZY STATUT TWOJEGO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY JEST ZGODNY Z AKTUALNYMI ZMIANAMI W PRAWIE?

Leszek Zaleśny

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA:

12.09.2024r. 9:00-12.00

CENA SZKOLENIA:

– 369zł

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy lub inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze, nauczyciele pracujący w zespołach tworzących statut, nauczyciele zainteresowani statutami.

FORMA SZKOLENIA:

Webinar.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

 

– pakiet materiałów merytorycznych,

 

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Identyfikacja i poprawa najczęstszych błędów pojawiających się w zapisach statutów szkolnych.

CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA:

Uporządkowanie wiedzy na temat tworzenia i zmieniania statutów szkolnych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

– ukazanie najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących statutów w r. szk. 2024/2025,

– poznanie procedur dotyczących konstrukcji statutów,

– nabranie umiejętności tworzenia i zmieniania statutów,

– omówieniem najczęstszych błędów pojawiających się w zapisach statutów,

– wyeliminowanie ze statutów uregulowań sprzecznych z przepisami prawa,

– uniknięcie ingerencji organów nadzoru pedagogicznego w statuty – uchylanie statutów lub ich fragmentów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Statuty szkół – ich miejsce w prawie oświatowym.

 

2) Przykłady aktualizacji prawnej statutu w świetle ostatnich zmian w prawie oświatowym – przykłady zapisów.

 

3) Jakie najczęstsze błędy popełniają twórcy statutów (na przykładach)?

 

4) Dyskusja w ramach tematyki webinaru.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia.

1

WARSZTAT,

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY,

PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.