OBSERWACJA ZAJĘĆ ORAZ ROLA MENTORA W AWANSIE ZAWODOWYM NAUCZYCIELA POCZĄTKUJĄCEGO

Leszek Zaleśny

ONLINE

PRZEJDŹ DO ZAPISU

DATA SZKOLENIA

24.04.2023 9:00-13:00

CENA SZKOLENIA:

360zł

ADRESACI:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele pełniący funkcję mentora.

FORMA SZKOLENIA:

Webinar.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

– certyfikat ukończenia warsztatu,

– pakiet materiałów merytorycznych,

– wsparcie trenera po warsztacie (mailowe).

CEL OGÓLNY:

Rola mentora w awansie zawodowym nauczyciela początkującego i zasady organizacji obserwacji zajęć.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Uporządkowanie wiedzy na temat zadań mentora i organizacji obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela początkującego.

KORZYŚCI:

  1. Zapoznanie się z najważniejszymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela początkującego oraz mentora,
  2. Poznanie zadań mentora,
  3. Nabranie umiejętności tworzenia właściwych relacji pomiędzy mentorem
    a nauczycielem początkującym i dyrektorem jednostki systemu oświaty,
  4. Ustalenie trybu postępowania w organizacji obserwacji zajęć nauczyciela początkującego w drugim i ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
  5. Uniknięcie ingerencji organów nadzoru pedagogicznego w postępowanie awansowe – uchylanie aktów awansu.

PROGRAM:

1) Mentor i jego miejsce w prawie oświatowym.

2) Zadania mentora w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty.

 

3) Relacje mentora z nauczycielem początkującym i dyrektorem jednostki systemu oświaty.

4) Organizacja obserwacji zajęć nauczyciela początkującego w drugim i ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.

5) Dyskusja w ramach tematyki webinaru.Co Nas wyróżnia

Więcej niż szkolenia

1

WARSZTAT

NIE TYLKO SZKOLENIE

Wszystkie problemy omawiane na warsztatach oparte są na prawdziwych przypadkach. Nie jest to więc jedynie teoretyczne szkolenie, a studium przypadków z życia wziętych.

2

TRENERZY

– PRAKTYCY

Nasi Trenerzy to nie tylko teoretycy, swoją wiedze zawdzięczają doświadczeniu i wieloletniej praktyce w omawianych przez siebie tematach.

3

WSPARCIE

PO WARSZTATACH

Merytoryczne wsparcie po szkoleniu. Bezpłatne konsultacje mailowe lub telefoniczne z trenerem w przypadku wątpliwości po zakończeniu szkolenia.

4

WARSZTATY ON-LINE,

NIE WEBINARIA

Nasze warsztaty on-line nie odbiegają jakością od szkoleń stacjonarnych. Formuła, kontakt z Trenerem oraz czynny udział uczestników jak na tradycyjnym szkoleniu.